PÁR STŘÍBRNÝCH A NOTIČKY Z BRUSELE DĚLAJÍ DIVY: NOVODOBÍ FAŠOUNI NA POLITICKOU OBJEDNÁVKU ZRUŠILI NELE LISKOVÉ ŘÁDNĚ REGISTROVANÝ SPOLEK!

0

Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje včerejší rozhodnutí ostravského soudu ve věci spolku, pod kterým formálně vyvíjel činnost Konzulát Doněcké Lidové republiky. Vyjádření Nely Liskové najdete zde: http://www.rukojmi.cz/…/4153-nela-liskova-je-to-politicky-p….

„V těchto dnech byl soudním rozhodnutím zrušen Spolek Konzulát Doněcké Lidové republiky (DNR). Je to kauza politicky motivovaná a pro naši současnost příznačná. Jaký je postoj českého ministerstva zahraničních věcí v této záležitosti? „Ministr zahraničních věcí argumentoval, že založení tohoto spolku je v rozporu s mezinárodním právem, na které odkazuje Ústava ČR zejména se závazkem ČR respektovat územní celistvost jiných států“ (citace tiskového odboru MZV).

Konzulát DNR je prý v rozporu s mezinárodním právem a se zájmy naší republiky! Snaha státu konzulát zrušit je v rozporu se základním občanským právem na spolkovou činnost a na svobodu projevu – jednoznačně. Jádrem problému je, že konzulát mohl být základem pro dobrý vztah ČR a Donbasu, což bylo a je ve strategickém zájmu republiky, ale překážel tím politickému postoji osy Brusel-Berlín (Paříž) a tak to oficiální místa v ČR nemohla nechat. To by je „páníčkové“ hnali! Tato kauza dokazuje, že potlačování základních občanských práv v naší zemi a nadřazování cizích zájmů na úkor zájmů ČR je pro naši politickou scénu samozřejmostí.

Takových příkladů je ovšem mnoho. Copak ale DNR nemá právo na existenci? A co třeba Kosovo? Bylo snad uznání této narkomafiánské entity v souladu s mezinárodním právem a s našimi zájmy? Rozhodně ne! Elity US-NATO-EU rozbily stát, který nám VŽDY prokazoval přátelství. Srbové stáli na naší straně už v dobách Rakouska-Uherska, během let mezi světovými válkami a v roce 1968. A jak se jim odvděčil český politický mainstream? Západ ukradl Srbům jejich historické území a popřel principy mezinárodního práva. Naší povinností bylo tyto principy chránit, ale opak byl pravdou! Nicméně, revokace je stále možná a její odůvodnění z ústavně právního hlediska třeskutě logické – totiž závazek ČR respektovat územní celistvost jiných států. Má ale naše současná zahraniční politika snahu to napravit? Ne a mít ani nemůže – „páníčkové“ by pražské mopslíky za neposlušnost pěkně hnali! Tehdy jsme jen poslouchali demagogické řeči o srbské agresivitě.

Nebo – ochrana zájmů ČR? Co třeba Kancelář Sudetoněmeckého Landsmanschaftu v Praze!? Je to předsunuté tykadlo seskupení, které k ČR přátelské city nechová a prokazuje snahu při jakékoli příležitosti poškozovat zájmy ČR. Profesionální aktivisté SL svojí aktivitou v konečných důsledcích nepřímo ohrožují vnitřní integritu našeho státu a neporušitelnost hranic, takže je zřejmě oprávněná domněnka, že činnost tohoto spolku by mohla být v mnohém ohledu přímo v rozporu s Ústavou ČR. Mají snad ústavně přepevní pilířové naší současné zahraniční politiky snahu to napravit? Tatáž otázka a tatáž odpověď současně: Nemají a mít ani nemohou – „panička“ z Berlína by neposlušné mopslíky z Prahy asi pěkně prohnala! Takže jsme nuceni poslouchat demagogické řeči o české agresivitě, o zločinu, který jsme odsunem spáchali.

Západ nám nyní předvádí srdceryvnou hru o svobodě, mezinárodním právu, demokracii, míru a pokroku ve věci Donbasu. To se nás týká naprosto bezprostředně, protože lidé na Donbasu mají v generacích svých otců a dědů mnoho těch, kteří padli při osvobozování naší republiky. Z celkového počtu sto čtyřiceti tisíc padlých příslušníků Rudé armády jich stovky a tisíce byly z Donbasu! Zemřeli, aby pomohli zachránit naše domovy a naši budoucnost – a pokud bychom tehdy neuspěli, mnozí z nás by neuchránili ani vlastní holé životy. Už jen proto bychom k nim měli mít dobrý vztah a porozumění. V současné době mají obyvatelé Donbasu jediný cíl – uchránit svoje domovy a svoji budoucnost před fašoidním kyjevským režimem.

A my!? Posloucháme demagogické řeči o ruském nebezpečí, o ruském imperialismu, o hrozbě války, kterou na nás Rusko chystá. Jako by nebylo dost hrozeb, imperiální agresivity a válečnického běsnění ze strany těch, kterým naši popřední politikáři lokajsky posluhují. Pokud na nás Rusko opravdu chystá válku – jak to, že není připravováno naprosto nic ve prospěch ochrany civilního obyvatelstva této země!? Jsou připravovány kryty a plány ochrany a zabezpečení civilistů? Samozřejmě, že ne!

Zdálo by se, že narušovat stabilitu a prosperitu země a její bezpečí a poškozovat její zájmy by mohl chtít jedině někdo cizí! Ale bohužel – přesně tohoto se dopouštějí ti z nás, kteří jsou námi voleni, aby o tuto zem a její obyvatele pečovali. Dělají to, protože: A) jsme tupý, nesvéprávný dav – a co je správné a pro nás opravdu dobré, to vědí jen naši političtí představitelé, kteří v jasnozřivém osvícení pochopí podstatu věcí poté, kdy jsou díky našim hlasům ve volbách z tuctového všedního prostředí povzneseni do výšin velkého světa mezinárodní politiky a nadnárodních elit. Nebo to dělají, protože: B) jsme řízeni prolhanou sebrankou bezcharakterních vlastizrádců a darebáků, kteří nejsou našimi zástupci a hospodáři v této zemi, ale jsou to slouhové korporací a elit a manipulují námi v jejich prospěch.

Je zřejmé, že – B) je správně. Mnoho politických představitelů stojí na opačné straně než většina společnosti. Pokud sledujeme, co se děje ve světě a kolem nás, pokud si uvědomíme, jaký je zájem nadnárodních elit, potom rozumíme tomu, proč naši političtí představitelé dělají to, co dělají. Naplno se dnes znovu projevuje jev v naší historii tak dobře známý – opět je zde zcela obnažená a na světlo světa naplno vydaná dichotomie – My a Oni. Potom ale také víme, co máme dělat my. MY JSME STÁT a jsme občanskou společností v tomto státě. ONI jsou ti, kdo demokratické principy uspořádání státu a společnosti porušují. ONI se ohánějí právem, zákonností a Ústavou, ale Ústava jasně hovoří o tom, že pokud jsou porušovány demokratické principy uspořádání státu a společnosti, mají občané právo na odpor! A občané – to jsme MY!“

O autorovi

František Krejča