PROHLÁŠENÍ RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY K VOLBÁM 2016

0

Volby do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu PČR potvrdily mnoho dlouhodobých předpokladů. Celkem samozřejmé bylo, že největší kus koláče si budou dělit silné parlamentí strany. Ale jeden dílčí výsledek voleb byl ohromující – naprostý neúspěch malých neparlamentních, vlastenecky orientovaných politických subjektů. Nedalo se očekávat, že se tyto strany dokáží sjednotit do většího celku, který by mohl zaznamenat výraznější úspěch. Ale nedalo se ani očekávat, že namísto alespoň minimálního zisku se dostaví porážka takřka apokalyptických rozměrů.

Pravda, ozývají se hlasy, že existuje oprávněné podezření na možnou manipulaci volebními výsledky režimem. A nebylo by divu! Programy neparlamentních stran byly zaměřeny proti migraci, proti setrvání našeho státu v EU a v NATO a jejich rétorika byla výrazně kritická vůči současné vládní politice! To značné části české veřejnosti dávalo naděje na alespoň mírnou korekci dosavadního směřování země, ale rozhodně to vyvolávalo u příslušníků politickému establishmentu mrazení v zádech.

Migrační krize, s ní související otázky možného provinění našich vedoucích politiků zločinem vlastizrady a celková nespokojenost s vládou, to byly v celém uplynulém roce hlavní témata celospolečenských debat. A proto se zdá, že není možné, aby prakticky všechny vlastenecky a protiimigračně orientované subjekty ve volbách dosáhly tak katastrofálních výsledků! Ale je také pravda, že malé politické subjekty předvedly v předvolebním období dokonalou ukázku toho, jak se politika dělat nemá. Jejich lídři se nedokázali dohodnout na minimální spolupráci, podpoře a na sblížení stanovisek a hašteření, řevnivost a vzájemná neláska jistě část voličské veřejnosti odradila. Rozhodně ale toto nebylo tím hlavním důvodem, proč se dvě třetiny voličů rozhodli volby ignorovat a nezúčastnit se jich.

Nicméně, výsledkem toho všeho je, že se spolu s uzavřením volebních místností uzavřely také naděje mimoparlamentích stran na jakýkoli úspěch. Jde o drtivou porážku národoveckých tendencí, která je o to bolestnější, že tak stalo v době, která je tak agresívně nepřátelská k principům vlastenectví a pohrdá hodnotami tradičních národních kultur křesťanské Evropy.

Dosavadní snahy roztříštěné a rozhádané neparlamentní opozice dosáhnout citelnějších změn selhávají a nevedou k cíli. Proto je třeba nenechat se zlomit šokujícím výsledkem, požadovat řádné přezkoumání regulérnosti těchto voleb, provést důkladné přehodnocení vlastních politické činnosti – a zahájit co nejdříve proces vzájemného sbližování a spolupráce. Bylo už mnohokrát opakováno, že naše země musí projít důkladnou přeměnou stávajícího politického systému. Nízká volební účast dokazuje, že česká veřejnost není ochotna ztotožnit se se stávajícím politickým systémem v zemi. Je otázka, zda režim, který ho vytvořil a který se o něj opírá, má vůbec právo označovat se jako legitimní; vždyť od samého počátku stojí a rozvíjí se na lži a na podvodu.

Pro skutečné vlastence naplno vyvstal po těchto volbách zásadní úkol – Česká republika potřebuje změnu politického systému a nositelem a garantem takové změny se musí stát nový politický vlastenecky orientovaný subjekt, který vznikne na troskách současných malých neparlamentních stran a hnutí.

Národní domobrana je připravena všemi svými silami tomuto procesu napomáhat, působit jako mediátor a zprostředkovatel mezi politickými skupinami a chce spolupracovbat s každým a se všemi, kteří mají zájem na očistě politického a veřejného života v naší zemi.

O autorovi

admin