Vážení přítomní, účastníci dnešního shromáždění

Jmenuji se Petr Veleba a hovořím k vám jako představitel brněnského oddílu Národní domobrany. Hlavní představitel republikové rady Národní domobrany podplukovník, doktor Marek Obrtel mě pověřil, abych vás jeho jménem pozdravil a přednesl vám jeho poselství. Podplukovník Obrtel vám říká toto:

Přátelé, spoluobčané! Mnohokrát jsme se sešli na akcích podobných této, mnohokrát jsme se hlasitě a důrazně vyjadřovali k věcem, které trápí naši zemi a vedou ji do záhuby. Je dobře, že hlas národa zní stále hlasitěji a že lidé v naší zemi chápou lépe a lépe pravdu o skutečném stavu naší společnosti, o geopolitických otázkách a zejména o příčinách a důsledcích toho, kam nás naše státní i evropská politická elita vede, do jakých špatných konců míří…

V poslední době jsme svědky naprosto nepřijatelných postojů většiny našich politických představitelů, kteří namísto toho, aby vyslyšeli hlas občanů a zamysleli se nad tím, co jim chtějí říci, co odmítají a po čem touží, tak dělají něco naprosto opačného a neomluvitelného… Chtějí hlas národa umlčet!! Chtějí potlačit nesouhlasné projevy, které jsou třeba jen nepatrně v rozporu s tím, co je oficiální a co se podle nich smí!!! Vyhrožují, zastrašují, dehonestují a tvrdě potlačují všechno, co jen náznakem připomíná pravdu, zdravý rozum, zdravý způsob myšlení nebo snad dokonce snahu vzepřít se stávajícím praktikám politického režimu v naší zemi.

Mnozí tito tak zvaní politici dehonestují, zesměšňují a dokonce se snaží stavět mimo rámec zákona i osobnost na naší politické scéně tak ojedinělou, jakou je prezident republiky. Miloš Zeman, jako jediný mezi všemi těmi sluhy a nohsledy globálních elit, mnohokrát dokázal v nedávné minulosti říci věci tak, jak jsou, Jako jediný dokázal odporovat celé té západní mašinérii demagogů a zrádců a otevřeně se staví na stranu národa v otázkách svébytnosti, suverenity a ekonomické prosperity. Dokázal se vymezit proti ničemnostem Evropské unie a Západu, proti řízení a ovládání Evropy zpoza oceánu. Jasně popsal rizika, která naší zemi a celé Evropě hrozí. A jasně řekl, že je třeba se jim aktivně bránit!!!

A co na to naše vláda, Parlament, Senát a další odpovědní??? Mlčí! Mlží! Dohadují se a předhánějí v tom, co a jak by se mělo či nemělo udělat a zda je to dostatečně korektní vůči úředníkům Evropské unie. A možná by snad bylo lépe místo názvu Evropská unie rovnou používat označení americký protektorát. Můžeme sledovat, jak mnozí naši politici napadají a označují jako xenofoby, rasisty a extremisty všechny ty, kteří vyjádří obavy o osud naší země v souvislosti s řízenou nezákonnou migrací a všemi souvisejícími jevy…. Ale nabízejí tito politici také rozumné řešení? Předkládají nějaké konstruktivní návrhy? Ne!!! Slyšíme jen sliby a zavádějící řeči….

Proto Vás chci, vážení účastníci dnešního shromáždění, pozdravit a poděkovat Vám, že jste se sem dostavili, abyste vyjádřili opakovaně a důrazně vůli národa, abyste odmítli nebezpečí islamizace a ztráty suverenity a stability evropských zemí; abyste odmítli nebezpečí islamizace a ztráty suverenity a stability naší vlasti. Ale chci Vás také požádat a přesvědčit, abychom všichni jako národ, jako jeden celek, vzali svou bezpečnost do vlastních rukou!!! Nikdo jiný nám ji totiž nezaručí a hlavně – nikdo jiný nám ji nezajistí!!! Musíme to udělat jedině my sami.

Proto musíme budovat a formovat v celé naší zemi domobranecké oddíly. Musíme to dělat v mezích pravidel a stávající legislativy. A musíme vysvětlit lidem, proč je potřeba to dělat, jak to mají dělat, co si od toho mohou slibovat a jaký bude výsledný efekt. Musíme lidem říci, že je možné a potřebné, aby se na závažné problémy v otázkách bezpečnosti sami dobře připravili. Jsou v naší zemi lidé, kteří spoluobčanům rádi pomohou a mezi ně si troufám počítat také sám sebe. Naší nadějí a velkou šancí je Národní domobrana… A já za Národní domobranu říkám – My svou zemi UBRÁNÍME.

Děkuji vám za pozornost a přeji Vám pěkný zbytek dnešního dne.

Podepsán – podplukovník, doktor Marek Obrtel.

 

Sdílet.

O autorovi

Marek Obrtel