RADA NÁRODNÍ DOMOBRANY

Historicky první rada Národní domobrany (dále jen rada) byla ustavena dne 26. ledna 2016 v Praze. Jejími představiteli se stali
podplukovník v záloze MUDr. Marek Obrtel
Nela Lisková
poručík ve výslužbě PhDr. František Krejča (členství ukončeno k 1.1.2019)

Role rady Národní domobrany je reprezentační, informační, koordinační a motivační. Jednotliví představitelé rady, rada jako celek a jí pověřené osoby usilují o získání podpory široké veřejnosti pro myšlenku domobranectví a Národní domobranu jako takovou.

Rada komunikuje se zájemci o Národní domobranu z řad veřejnosti, s domobranci a skupinami Národní domobrany. Za účelem získání široké podpory pro myšlenku domobranectví a Národní domobranu rozvíjí kontakty se sdělovacími prostředky, vstupuje v jednání s politickými stranami, hnutími, občanskými spolky, osobnostmi veřejného života, místními zastupitelstvy, orgány státní správy, zákonodárnými sbory, Armádou, Aktivními zálohami, Policií České republiky a usiluje s nimi o vzájemný dialog a rovnocenné partnerství.

Rada, společně s přizvanými odborníky na právo a bezpečnostní problematiku, připravuje znění návrhu zákona o Národní domobraně a prostřednictvím zákonodárců usiluje o jeho předložení Poslanecké sněmovně, jeho následné projednání a schválení. Rada veřejně podporuje schválení občansky přívětivého zákona o závazném celostátním referendu, které představuje alternativní způsob vyvolání zákonodárné procedury a následné schválení zákona o Národní domobraně a mnoha dalších potřebných zákonů souvisejících s bezpečností a celkovou stabilitou České republiky. Rada propaguje myšlenku domobranectví a Národní domobranu publikační a jinou související činností.

S ohledem na momentální stav demokracie a občanských svobod v České republice a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, rada neposkytuje žádné detailní informace o domobrancích a skupinách Národní domobrany s výjimkou situace, kdy jednotliví domobranci nebo skupiny Národní domobrany se zveřejněním informací radě udělí svůj výslovný souhlas. Informace, které rada poskytuje veřejnosti a sdělovacím prostředkům, mají většinou obecný charakter.

Rada je po řádném uvážení oprávněna rozšířit své řady jednomyslným souhlasem, vyhodnotí-li takový krok jako nezbytný a přínosný pro Národní domobranu. Iniciativa má vytvořeny samoobnovné mechanismy, které zaručí okamžitou kontinuitu rady v případě, že z důvodů způsobených třetími stranami nebo vyšší mocí nebude schopna vyvíjet činnost.