Všude ve zprávách je dnes pouze nějaký Vystrčil, dopravní nehody a koronavirus.


Ale nikde neslyším o 230. výročí úmrtí jednoho z nejdůležitějších panovnických představitelů evropského osvícenství.

20.února 1790 zemřel ve Vídni císař Svaté říše římské, král uherský, (nekorunovaný) král český a arcivévoda rakouský

Josef II.

(13. března 1741, Vídeň – 20.února 1790, Vídeň)

Prosadil řadu osvícenských reforem (např. Toleranční patent, Patent o zrušení nevolnictví a odebral majetky katolické církvi).
V českých zemích se těšil obzvláštní oblibě, např. častý výskyt jména Josef je odrazem jeho obliby mezi lidem, jehož postavení podstatně zlepšil.


Autor: M.S.
Zdroj obrázku: Wikimedia Commons

Sdílet.

O autorovi

admin