Tazatel Tomáš Vaněk, předseda NÁRODNÍ ASOCIACE OBRANY OBČANSKÝCH SVOBOD A PRÁV, klade otázku panu pplk. v.z. MUDr. Marku Obrtelovi, členu Rady Národní domobrany, kandidujícímu do Senátu.

 

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek.
Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace.
Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval?
Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Na podstatnou část tohoto problému jsem již odpověděl prostřednictvím první otázky. Zejména, co se týká důvodů, které vedou představitele EU (sluhy kriminální globalistické finanční oligarchie) ke snaze o odzbrojení občanů. Ozbrojený, poučený, sebevědomý občan s vlastním fundovaným názorem v politickém prostředí přímé demokracie je „černou můrou“ neokolonialistů, globalistů nebo chcete-li, korporátních fašistů. Tomu je třeba všemi způsoby zabránit.

Argumenty o zvýšení kolektivní bezpečnosti občanů, o zabránění páchání teroristických útoků legálně drženými zbraněmi jsou samozřejmě zcela liché a neopodstatněné…

Neexistuje jediný teroristický útok spáchaný legálně drženou zbraní. Naopak. Kdyby na místech provedených teroristických útoků v zahraničí byl ozbrojený člověk, vycvičený držitel zbrojního oprávnění s legálně drženou zbraní, nemusel by být dopad útoku tak drastický. Byla by velká pravděpodobnost toho, že útok by byl zastaven v jeho počátku.

Naše zbraňová legislativa je přísná a dostatečná. Mezi držiteli zbrojních oprávnění existuje velmi zdravé klima o jejich obrovské odpovědnosti za držení, nošení a použití zbraně.
Není jediný rozumný a podložený důvod na současném „status quo“ cokoliv měnit.
Národní domobrana a já jako kandidát do Senátu naopak v této věci usiluji o zavedení švýcarského modelu ozbrojených sil adaptovaného na české podmínky jako základu obnovené obranyschopnosti státu. V takovém modelu se pochopitelně s ozbrojeným občanem počítá.

 

pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel

Sdílet.

O autorovi

admin