DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Představitelé Rady Národní domobrany budou v sobotu 4. března 2017 v Pardubicích a setkají se s občany a domobranci.

Chcete–li s nimi v klidu pohovořit, přijďte ve 13:45 hodin před kašnu na Pernštýnském náměstí. V dosahu místa srazu je rezervován prostor, kde následně (od cca 14:00 - 16:00 hodin) setkání proběhne.

Těšíme se na shledanou!

Bezpečnostní expert zcela vážně: Radím všem. Jestli se na to cítíte, určitě si udělejte zbrojní průkaz a co nejdříve si pořiďte zbraň!
 
Probíhající záplava evropského kontinentu migranty z naprosto nekompatibilních kultur vzbuzuje obrovské obavy veřejnosti. Není proto divu, že se jednotliví občané, v souladu s úrovní vlastního chápání probíhajících společenských procesů, zamýšlejí nad možnostmi obrany vlastní rodiny, národa a státu – jako například bezpečnostní expert a publicista Lukáš Visingr v úvaze zveřejněné na serveru Parlamentní listy: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Bezpecnostni-expert-zcela-vazne-Radim-vsem-Jestli-se-na-to-citite-urcite-si-udelejte-zbrojni-prukaz-a-co-nejdrive-si-poridte-zbran-474310.

Upozorňujeme na pořad Svobodného vysílače, Studia Plzeň, ve kterém hovoří představitel rady Národní domobrany pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel a J. Novák o událostech ve světě a jejich souvislostech: https://www.youtube.com/watch?v=2CPkcmmvReA&t=1279s.

Upozorňujeme na článek Marcely Schreiberové upřesněný představitelem rady Národní domobrany Markem Obrtelem, který byl před několika dny zveřejněn na serveru Skrytá pravda - http://skrytapravda.cz/domaci/484-proc-ceska-republika-potrebuje-narodni-domobranu-jako-hlavni-pilir-svych-ozbrojenych-sil-aneb-nase-nazory-take-usty-zen.

Představitelé rady Národní domobrany Marek Obrtel a František Krejča budou v sobotu 7. února 2017 v Liberci a setkají se s občany a domobranci.

Chcete–li s nimi v klidu pohovořit, přijďte ve 13:45 hodin na Náměstí Dr. E. Beneše před Neptunovu kašnu. V dosahu místa srazu je rezervován prostor, kde následně (od cca 14:00 - 16:00 hodin) setkání proběhne.

Těšíme se na shledanou!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

MAPA NÁRODNÍ DOMOBRANY

NÁŠIVKY