DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Z technických důvodů budou veškeré objednávky uskutečněné v době od 25.8. do 4.9.2016 vyřízeny až po 5.9.2016.

Stejně bude posunut i termín odesílání propojovacích e-mailů z 1.9. na 5.9.2016

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případně způsobené problémy.

Představitel rady Národní domobrany PhDr. František Krejča bude v sobotu 27. srpna 2016 pracovně v Karlových Varech.

Chcete–li se s ním setkat a v klidu pohovořit, přijďte před hlavní vchod Městské tržnice (Horova 1223/1) ve 13:45 hodin.

V dosahu místa setkání je rezervována místnost, kde následně (od cca 14:00 - 16:00 hodin) proběhne krátké odpolední setkání.

Těšíme se na shledanou!

Chcete se vidět s Markem Obrtelem, Nelou Liskovou a Františkem Krejčou? Zveřejňujeme kalendář veřejných setkání představitelů rady Národní domobrany s občany a domobranci, abyste si mohli naplánovat svůj čas.

2016

27. srpen 2016, Karlovy Vary
3. září 2016, Planá u Mariánských Lázní
17. září 2016, Praha – demonstrace...
1. říjen 2016, Olomouc
22. říjen 2016, Ostrava
5. listopad 2016, České Budějovice
17. listopad 2016, Praha – demonstrace
3. prosinec 2016, Praha

Představitel rady Národní domobrany PhDr. František Krejča bude tuto sobotu 6. srpna 2016 pracovně v Chebu.

Chcete–li se s ním setkat a v klidu pohovořit, přijďte ke kašně na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad ve 14:45 hodin.

V dosahu centra je rezervována místnost, kde následně (od cca 15:00 - 17:00 hodin) proběhne krátké odpolední setkání.

Těšíme se na shledanou!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

MAPA NÁRODNÍ DOMOBRANY

NÁŠIVKY