DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča připomíná poselství událostí 6. června 1944 na francouzském pobřeží.

„Před sedmdesáti třemi lety, 6. června 1944, došlo k vylodění Spojenců v Normandii a k otevření „druhé fronty“. Po dlouhé době příprav Spojenci zaútočili na pobřeží Francie a zahájili boj proti Německu na evropské půdě. Moment překvapení vyšel dokonale, ale letecká a dělostřelecká příprava nebyla provedena, kvůli počasí, ale také kvůli snaze utajit akci do poslední chvíle. A německé opevnění nebylo slabé a muži na člunech byli přiváženi přímo před hlavně německých kulometů. Na mnoha člunech byli všichni pobiti hned vzápětí poté, kdy se padací vrata člunů otevřela. Američtí, britští a kanadští vojáci se ocitli nechráněni na několika metrech písčité pláže; před nimi vysoké srázy s německými betonovými sruby, za nimi moře. Být zastřelen, utopit se ve vlnobití – nebo jít do ohně kulometné palby. Američané a Britové s Kanaďany projevili odvahu, která hraničila se šílenstvím! To, co se odehrálo na místech vylodění v prvních hodinách invaze do Normandie byla jatka, ale především to byl opravdový přímý střet pekla a lidské vůle. V dějinách vojenství a válečnictví není mnoho takových naprosto výjimečných událostí.

Představitelé rady Národní domobrany budou pracovně v sobotu 3. června 2017 v Ústí nad Labem.

Chcete–li s nimi v klidu pohovořit, přijďte ve 13:45 na Mírové náměstí v Ústí nad Labem, před budovu České spořitelny v širší části náměstí. V dosahu místa srazu je rezervován prostor, kde následně (od 14:00 do 16:00) proběhne setkání s občany a domobranci z Ústeckého kraje a se všemi dalšími, kteří se také budou chtít zúčastnit a přijedou i z jiných regionů.

Těšíme se na shledanou!

Představitelé rady Národní domobrany budou pracovně v úterý 30. května 2017 v Ostravě Porubě.

Chcete–li s nimi v klidu pohovořit, přijďte v 17 hodin na Alšovo náměstí na Hlavní třídě v Ostravě Porubě. V dosahu místa srazu je rezervován prostor, kde následně proběhne setkání s občany a domobranci z Moravskoslezského kraje a se všemi dalšími, kteří se také budou chtít zúčastnit a přijedou i z jiných regionů.

Těšíme se na shledanou!

Představitelé Rady Národní domobrany si dovolují vyzvat vás k účasti na akci POCHODEŇ spojené s koncertem Tomáše Ortela, která se bude konat v sobotu 20. května 2017 v Plzni.

Vlastní koncert Tomáše Ortela, spojený s křtem jeho nového alba Pochodeň, se bude konat od 20:00 ve velkém sále Alfa v Plzni, Americká 17.

Národní domobrana se, jako "první pochodeň", uvedeného koncertu zúčastní nejen jako divák, ale i aktivně v podobě společného vystoupení na pódiu u vybraných skladeb.

Slovy Tomáše Ortela: "Celá akce, kterou připravuji na křest našeho nového alba, je přesně o vás, tedy o lidech rozhodnutých bránit naší zem s odhodláním. Chtěl bych vás tímto požádat o navštívení koncertu 20.5. v Plzni v co největším počtu a samozřejmě v bojovém oděvu. Celý koncert bude situován v militantní verzi a ačkoliv přislíbila jednotka vojáků též účast a budou pozváni na pódium, přesto jste právě vy tou první pochodní, kterou od lidí nejen čekám, ale vyzývám. Pokud vás tato nabídka zaujala, prosím zkuste mobilizaci všech vašich členů a známých, vstup je samozřejmě pro označené členy zdarma!"

V časných ranních hodinách do Prahy vjíždějí první tanky maršála Koněva, začínají prudké střety s jednotkami Waffen–SS. Části SS divizí „Das Reich“ a „Wallenstein" kladou tuhý odpor, pokračují v boji a masakrech civilistů. Jednotky Rudé armády postupně eliminují početné odstřelovače ve vyšších patrech objektů a na střechách budov. Rudá armáda bojuje s esesáky a postupuje Prahou nadšeně vítána rozkvetlými šeříky, symbolem květnového povstání. V důsledku bojů v Praze a okolí umírá na 3 000 českých povstalců, na 700 vojáků Rudé armády a přes 300 Vlasovců. Květnové povstání českého lidu potvrzuje, že národ dokáže povstat proti nepříteli a bojovat za svou domovinu!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

MAPA NÁRODNÍ DOMOBRANY

NÁŠIVKY