DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

„Na cestě životem je potřeba hledět kupředu a také ohlédnout se; bývá to smutné, veselé, poučné, ale nikdy ne marné. Nejinak je tomu u příležitosti uplynulého výročí 17. listopadu. Co při tomto ohlédnutí spatříme? Nejen celkem tristní stav české neparlamentní vlastenecky orientované opozice, ale také záblesky naděje. Stejně jako loni, také letos oslavy proběhly na několika místech a dlouho očekávané a žádané sjednocení všech (vlasteneckých) aktivit se bohužel neuskutečnilo. Jednotlivá seskupení pořádala oddělené akce a oslavy 17. listopadu vypadaly podle toho. Ale ten den se týká všech vlastenecky uvažujících občanů a je nezbytné, aby se prezentovala také Národní domobrana; jsme iniciativou, která je připravena ke spolupráci s každým, s kým máme společné nejdůležitější programové zásady, stojíme mimo strany a nad ideovými skupinami a máme proto kontakt se všemi. To jsme prokázali také 17. listopadu. Na všech vlasteneckých akcích byli domobranci Národní domobrany přítomni a všude její zástupci vystoupili s projevem.

Národní domobrana srdečně zve všechny občany na čtvrtek 17. listopadu 2016 do Prahy na Sjednocený protivládní pochod "V JEDNOTĚ JE SÍLA!". Pochod organizuje spolek Za naši kulturu a bezpečnou zem Lucie Haškové, který stál za úspěšným loňským pochodem, nezávislá iniciativa občanů Národní domobrana je spoluorganizátorem pochodu.

TRASA POCHODU
Praha, Letenské sady – nábřeží Edvarda Beneše – Čechův most – Pařížská – Jáchymova – Maiselova – náměstí Franze Kafky – U Radnice – Malé náměstí – Karlova – Jalovcová – Husova – Betlémské náměstí.

Orientační mapa pochodu: ...mapa pochodu...

DATUM/ ČAS
17. listopadu 2016, od 15:15 hodin

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se zamýšlí nad možnostmi obecních zastupitelstev pro zabezpečení ochrany občanů a dochází k závěru, že ze zákona mohou a dokonce musejí podporovat formování obecní domobrany a využít ji v okamžiku ohrožení života, zdraví a majetku občanů v okamžiku, kdy toho nebudou silové složky státu ochotny nebo schopny.

„Denně jsme v současné době konfrontováni se zprávami o kriminalitě migrantů. První šok a úlek evropské populace nad brutalitou a četností násilné kriminální činnosti migrantů pominul a je zbytečné vysvětlování politiků, publicistů a aktivistů z neziskovek, že nárůst kriminální činnosti není způsoben migrací, že příchozí jsou zoufalí uprchlíci před válkou nebo umírnění mohamedáni, kteří v Evropě chtějí žít spolu s námi. A že pokud se náhodou přihodí něco, co by jako kriminální čin migranta mohlo vypadat, tak prostě musíme být chápaví a tolerantní. Tato demagogie svůj účel splnila – mátla veřejnost evropských emích a zastírala pravý stav věcí. Dnes je už situace jasná! Migrace přinesla děsivý nárůst kriminality, která je masívní, trvalá a všudypřítomná!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

DOMOBRANECKÉ UDÁLOSTI

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZPRAVODAJ OBRANA NÁRODA