DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Na bulharsko–turecké hranici jde také o Českou republiku!
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Darujte nové nebo přijatelně obnošené zimní oblečení v mužských velikostech L-XXL – teplé bundy, svetry kalhoty, čepice, rukavice, zateplené boty a spací pytle a také doplňky jako například vitamínové tablety, běžně dostupné prášky proti bolesti a nachlazení, cigarety, kostkový cukr, kávu a čaj bulharským domobrancům!

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
„Přátelé domobranci, přátelé z řad široké veřejnosti!

Migrační krize nebyla jediným důvodem vzniku Národní domobrany. Nebezpečí, kterým čelíme a budeme muset čelit, je daleko více. Ale příval migrantů do Evropy je v současné době rizikem mimořádně vážným. Evropští politikové nejsou ochotni tuto záležitost řešit, ale mají přemíru odhodlání bránit evropskému obyvatelstvu, aby se hrozbě postavilo samo. Namísto toho, aby nechali uzavřít společné hranice, umožňují naopak migračnímu proudu volně pronikat do Evropy.

Probíhající záplava evropského kontinentu migranty z naprosto nekompatibilních kultur vzbuzuje obrovské obavy veřejnosti. Není proto divu, že se jednotliví občané, v souladu s úrovní vlastního chápání probíhajících společenských procesů, zamýšlejí nad možnostmi obrany vlastní rodiny, národa a státu – jako například pan Martin Kohout v úvaze zveřejněné na serveru E-portál: http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8979-jak-se-pripravit-na-obrannou-valku-s-imigranty-a-jejich-mistni-patou-kolonou-tady-mate-navod-vcetne-vyberu-zbrani.aspx.

Představitel rady Národní domobrany Marek Obrtel bude v sobotu 7. ledna 2017 v Brně a setká se s občany a domobranci.

Chcete–li s ním v klidu pohovořit, přijďte ve 13:45 hodin na Zelný trh před kašnu Parnas.

V dosahu místa srazu je rezervován prostor, kde následně (od cca 14:00 - 16:00 hodin) setkání proběhne.

Těšíme se na shledanou!

Národní domobrana vstupuje do druhého kalendářního roku svého trvání. Neměli jsme to vždy jednoduché. Od samého počátku jsme byli terčem útoků, dehonestací, osočování a dokonce vyhrožování policií a tajnými službami. Námezdní škrabálkové z mainstreamu nás všechny nálepkovali a jejich škála označování byla široká – sahala od nebezpečných extremistů a nenávistných xenofobů, přes neofašisty, neonacisty, extrémní nacionalisty a paramilitární železné pěsti různých politických seskupení, až po skupinky starších pánů, kteří se jen scházejí u piva a nostalgicky vzpomínají na léta strávená na vojně. Vám, členům Národní domobrany patří upřímné poděkování za to, že jste se nenechali těmito útoky zaskočit a zůstali jste ideálu Národní domobrany věrni. Slouhům zkorumpované části establishmentu jste tím zřejmě radost neudělali, ale rozumným lidem a vlastencům z řad široké veřejnosti určitě ano. Je potřeba s uznáním říci, že v těchto prvních zkouškách, kterým Národní domobrana byla vystavena, jste prokázali odvahu a obětavost.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ