DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča k 98. výročí vzniku republiky připomíná, že jsme tu byli před EU a NATO a budeme i po nich, že České země byly soběstačné a bohaté a není důvod, abychom do budoucna zůstali smetištěm, skladištěm, montovnou a noclehárnou!

„Dnes naše republika slaví 98 výročí svého vzniku. Je to svým způsobem den narozenin a to je kromě příležitosti ke slavnosti také důvodem k úvahám. Před 98 lety se naplnil sen mnoha generací a opět byl obnoven český stát. Stalo se tak s koncem světové války z rozhodnutí velmocí, ale nebýt snah a obětí vlastenců, těžko by někdo zájem a touhy našeho národa zohlednil. Ti, kteří se o vznik našeho státu zasloužili, dobře věděli, že to není naprostá samozřejmost; že naše republika o svojí existenci a samostatnost bude muset neustále bojovat. Mnohokrát jsme se tomu ke své velké škodě zpronevěřili. Měli jsme se bránit hitlerovskému Německu, i když nás Západ zradil. Když nás výsledky II. světové války nechaly v zájmové sféře SSSR, neměli jsme se v takové míře a dobrovolně poddat totalitnímu systému. Po zhroucení sovětského bloku jsme se nechali zmanipulovat jak stádo ovcí a vydali se nadnárodním bankám a koncernům napospas. A „teď to máme“. Inu, jak praví básník – Jen ten svobody je hoden, kdo rve se o ní den co den!

Přátelé domobranci,

před časem jsme se dohodli, že v pátek 28. října 2016 Národní domobrana nebude pořádat žádnou manifestaci a ani se organizovaně nezúčastní podobné akce pořádané někým jiným. Naposledy to bylo potvrzeno na setkání zástupců středočeských skupin v Kladně uplynulou neděli 23. října 2016. Bylo na rozhodnutí každého domobrance, jakým způsobem svátek vzniku republiky uctí.

Vývoj událostí v naší zemi nás ovšem předběhl a donutil změnit postoj. Dospěli jsme k závěr...u, že útoky sluníčkářů a havloidů směřované na prezidenta republiky, na stabilitu a demokratický řád v naší zemi přesáhly únosnou míru. Republika se vinou těchto zaprodanců ocitá ve skutečném nebezpečí.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje neuvěřitelnou legislativu z dílny tuzemských vlastizrádců, která německé Bundespolizei umožňuje jakýkoliv zásah kdekoli na území České republiky bez souhlasu státních orgánů a použití zbraní na základě vlastního uvážení! Do jaké míry nás naše vláda už Německu zaprodala?

„Ve čtvrtek 20. října 2016 jsme se z reportáže „veřejnoprávní“ ČT dozvěděli, že mezi ČR a Německem existuje smlouva, která umožňuje německé policii zasahovat na našem území a to kdykoli, bez předběžného souhlasu našich orgánů. Původně platila pouze pro pásmo třiceti kilometrů kolem hranic, nyní platí celoplošně. Bundespolizei tedy může operovat kdykoliv a kdekoliv na území ČR, může zasahovat proti demonstracím a může použít zbraně a to nejen při sebeobraně! K tomu je oprávněna bez vyrozumění a souhlasu státních orgánů republiky. Sice prý může operovat v ČR pouze v mimořádných situacích, ale kdo to posoudí!? Bundespolizei v tak zvaně „naléhavých případech“ souhlas orgánů ČR nepotřebuje. Že to je zneužitelné, je nasnadě!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

DOMOBRANECKÉ UDÁLOSTI

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZPRAVODAJ OBRANA NÁRODA