Dne 19.dubna 2016 proběhla beseda Klubu českého pohraničí (KČP) s představitelem Rady Národní domobrany pplk. v.z. MUDr. Markem Obrtelem v Olomouci. Předseda pořádající OO KČP Ing. Karel Šimek přibližuje průběh besedy:

„Rozkaz z Washingtonu zní jasně. Evropu je třeba destabilizovat. Platit je třeba dolarem. Proto žádná spojenectví Německa a Ruska. Žádný BRICS. Žádný South Stream. Více problémů je třeba. Lidé se musejí bát, musejí být zaměstnáni sami sebou, pak budou poslouchat.

V duchu výše uvedeného vyjádření pplk. v záloze MUDr. Marka Obrtela se nesla beseda dne 13.4.2016, kterou uspořádala v Olomouci Okresní organizace KČP Olomouc spolu s VSA Olomouc. V zasedací místnosti bylo 44 žádostivých posluchačů, byli nejen z pořádajících klubů, ale také jednotlivci ze spřízněných organizací.

MUDr. Marka Obrtela přivítala naše členka Adéla Valentová, která mu představila vedoucí našich klubů – předsedu KR KČP v Olomouci Dr. Jaroslava Sedláčka, předsedu OR KČP Ing. Karla Šimka, předsedkyni VSA Olomouc Jaroslavu Hemerkovou a Zemského předsedu VSA Dr. Josefa Lišku.

Besedu vedl předseda pořádající OO KČP Ing. Karel Šimek. Dr. Obrtel se představil, a to od svého mládí až do současnosti s tím, jaké měl funkce – zejména v zahraničí a na našem Generálním štábu, kde všude byl na zahraničních misích, co vše na nich zažil, jaké poznání a závěry ze svých konkrétních prožitků učinil. Všichni zúčastnění pozorně naslouchali zajímavému vyprávění. Zajímavé bylo jeho vyhodnocení dějin novodobé Evropy od roku 1492 do současnosti, v tomto také ve spojitosti s migrací a výbojemi v minulosti i v současné době.

Samozřejmě nesmírně zajímavé byly závěry jeho poznání o NATO, které vesměs zúčastnění posluchači již dobře znají. V celém jeho vystoupení byla cítit jeho velká a hluboká lidskost a vlastenectví. Nakonec nám představil novou občanskou iniciativu, které byl iniciátorem – a to Národní domobranu.

Po jeho úvodním vystoupení přišly na pořad naše dotazy a jeho odpovědi ke všemu, co přednesl a také k jiným zajímavým soudobým problémům u nás i ve vztahu k zahraničí. Opět jsme Dr. Obrtelovi „viseli“ na ústech s očekávanou odpovědí, opět jsme se přesvědčili, že tento člověk je milující bytostí se vztahem k lidstvu, ke svobodě a svému národu. Naše uspokojení s jeho vystoupením a jeho vlasteneckými postoji jsme všichni vyjádřili velikým děkovným potleskem.

Děkujeme Ti MUDr. Marku Obrteli!”

Klub českého pohraničí http://www.klub-pohranici.cz/

 

Sdílet.

O autorovi

admin