PROPAGANDOSTROJ ČT VYPUSTIL REPRÍZU

0

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se vrací k nedělní repríze propagandistického dokumentu vlastizrádné České televize „Domobrana“.

„Dne 14.4.2016 ve 22:00 hodin, a následně pak v repríze dne 17.4.2016 v 18:00 hodin, Česká televize na svém druhém programu ČT2 v rámci projektu Intolerance odvysílala „dokumentární“ snímek Domobrana.

Po jeho shlédnutí nelze pochybovat, že jeho cílem je otevřená dehonestace Národní domobrany. Stejně tak jeho načasovaní není náhodné, ale přichází právě v době, kdy tato iniciativa začíná nabývat na popularitě a na síle.

Autoři pořadu naprosto nesmyslně dávají Národní domobranu do spojitosti s konkrétními skupinami příznivců vojenské historie či airsoftu a jejich vlastními aktivitami a rovněž tak s již zaniklou iniciativou Českoslovenští vojáci v záloze proti válce připravované velením NATO. (Na její dehonestaci se ČT „čistě náhodou“ rovněž podílela.) Nejapným způsobem se snaží veřejnosti naznačovat, že Národní domobrana představuje jakési násilnické, paramilitární seskupení, které zamýšlí do společnosti vnášet nepokoj a rozbroje! Ale cílem Národní domobrany je pravý opak.

Lživě Národní domobranu dávají do přímé spojitosti s politickou stranou Národní demokracie, ačkoli od prvních momentů, kdy projekt Národní domobrany v létě 2015 začal vznikat, bylo touto stranou veřejně proklamováno, že tolik potřebný vznik Národní domobrany iniciuje, metodicky podporuje a propaguje, ale že jí v nerozvíjí jako vlastní politickou nebo snad dokonce ozbrojenou složku a že Národní domobrana je iniciativou zcela nadstranickou a všelidovou. Připomínám, že Národní demokracie dne 26. ledna 2016 v Praze předala agendu Národní domobrany do rukou nově ustavené Rady Národní domobrany ve složení pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel, Nela Lisková a por. v.v. PhDr. František Krejča.

Tvůrci pořadu vytrhávají z kontextu a účelově překrucují úryvky loňského projevu jednoho ze současných představitelů Rady Národní domobrany, ačkoli smysl jeho projevu je zcela jiný – o tom se může přesvědčit každý, kdo si ho vyslechne v celku.

A co je nejdůležitější – tento dokument, který je cíleně využit k útokům na Národní domobranu, byl natočen v druhé půli roku 2015, tedy dlouho před ustavením Rady Národní Domobrany, což autoři ani náznakem nezmínili, například v titulcích nebo jiným způsobem.

Pokud by se jednalo o výtvor studenta I. ročníku dokumentaristiky na FAMU, bylo by možné celou věc pochopit a s pousmáním snad i tolerovat. V tomto případě však primárně nejde o diletantismus (i když ani ten nelze do jisté míry autorům pořadu upřít), ale o zcela evidentní pokus veřejně poškodit občanskou iniciativu Národní domobrana a její dobré jméno. A dokud se bude ČT zpronevěřovat své zákonné povinnosti objektivně, vyváženě a nestranně informovat veřejnost tak, jak to soustavně a zatím beztrestně dělá, jistě ani zdaleka nepůjde o pokus poslední. V tomto smyslu je Národní domobrana na jedné lodi se všemi režimu nepohodlnými subjekty, které se kdy staly terčem fanatických neobolševiků z Kavčích hor.

Naštěstí mají diváci a občané svůj vlastní rozum a mohou navštívit webové nebo facebookové stránky Národní domobrany a seznámit se tak s myšlenkami a cíli této celonárodní iniciativy.“

 

O autorovi

František Krejča