Mám doktorát z virologie a imunologie. Jsem vědec v klinické laboratoři a zde v jižní Kalifornii jsem zkoumal 1 500 vzorků, které měly pozitivní test na Covid 19. Když jsme se svým laboratorním týmem zkoumali vzorky na základě Kochových postulátů a skenovali je pod elektronovým mikroskopem, nenašli jsme Covid 19 v žádném z těchto 1 500 vzorků. Na druhou stranu jsme byli schopni detekovat většinu viru chřipky A ve všech těchto 1 500 vzorcích a virus chřipky B ve zbytku. V žádném ze vzorků jsme nenašli virus Covid 19 a nepoužili jsme test BS-PCR. Použili jsme test polymerázové řetězové reakce. Cilia Faber (?) Udělali jsme o tom velmi dobrý průzkum a poskytl jsem jí rozhovor. Na jejím kanálu jsou o tom videa.

Poté jsme poslali ukázkové zbytky na univerzity ve Stanfordu, Cornellu a jižní Kalifornii a ty získaly stejné výsledky jako my. ŽÁDNÝ COVID.
Našli pouze chřipku A a chřipku B. Všichni jsme poté hovořili s Americkou agenturou pro kontrolu nemocí (CDC) a požádali o životaschopné vzorky Covidu. CDC poté řeklo, že nemůže, protože takové vzorky neměla.

Samotné CDC připouští, že nemá žádný identifikovatelný virus.

Hluboko ukryté v oficiálním dokumentu o Covid-19, CDC žalostně už v létě 2020 připustilo, že nemá měřitelný virus : „Protože v současnosti nejsou k dispozici žádné kvantifikované (=naměřené) izolované objekty 2019-nCoV … „ (strana 39„ CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel “(13.června). Jinými slovy, CDC jako jeden z předních lékařských úřadů na světě nemohl,  a stále nemůže, prokázat virus.

Proto jsme na základě našich rozsáhlých laboratorních testů dospěli k pevnému přesvědčení, že COVID 19 byl vynalezen a je fiktivní. Chřipka byla přejmenována na Covid a většina z 225 000 mrtvých měla předchozí onemocnění, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, rakovina, cukrovka, emfyzém atd. Když navíc dostali chřipku, ještě více to oslabilo jejich imunitní systém a pak zemřeli.

Dosud jsem neobdržel jediný vzorek, který obsahoval životaschopný virus Covid 19, se kterým bychom mohli pracovat. My, 7 univerzit, které provedly testy na 1 500 vzorcích, nyní žalujeme CDC za podvod Covid 19. CDC nám dluží dodnes, aby nám poskytlo jediný životaschopný čištěný vzorek viru Covid 19. Pokud nám nepošlete ukázku nebo neřeknete, že nemůžete, pak říkám, že COVID 19 NEEXISTUJE a ŽE JE VYNÁLEZ a FIKTIVNÍ.

4 výzkumné zprávy popisující extrakt genomu Covid 19 nebyly nikdy úspěšné při izolaci viru. Všechny popisují pouze malé části RNA, jejichž délka je pouze 30 až 35 párů bází. NEJSOU TO VIRUSY.
Virus má obvykle 30 000 až 40 000 párů bází.

Jak špatný má být Covid a je rozptýlen po celém světě, proč se nikomu v žádné z celosvětových laboratoří nepodařilo izolovat a očistit virus Covid 19 jako celek? To může být způsobeno pouze skutečností, že dosud nenalezli virus, ale pouze malými částmi RNA, které stejně nelze identifikovat jako virus. Takže máme co do činění s další vlnou chřipky. COVID 19 NEEXISTUJE A JE FIKTIVNÍ. “

Věřím, že Čína a globalisté zorganizovali tento podvod COVID (chřipku maskovanou jako nový virus), aby přinesli globální tyranii a celosvětový policejní stát totalitního dohledu, a tato zápletka zahrnovala masivní volební podvody, které měly svrhnout Trumpa.

Dr. Derek Knauss je specialista na klinické laboratoře zaměřený na virologii a imunologii. Sídlí v jižní Kalifornii.

Zdroj: Přišlo emailem, neověřený zdroj
Dohledaný zdroj: https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/dr-derek-knauss-covid-is-fake-sick-actually-have-influenza-a-and-b

 

 

Sdílet.

O autorovi

admin