Dopis vrcholným představitelům státu

0

Milí přátelé, domobranci!

Jak mnozí víte, vedení Národní domobrany poměrně dlouho váhalo s tím, zda registrovat naši iniciativu formou spolku. Zpočátku se to jevilo jako zbytečné. To nejdůležitější, co nás všechny spojuje, totiž nelze nahradit žádnými papírovými proklamacemi. Je to láska k naší vlasti a ochota ji bránit proti jejím nepřátelům. Úcta k předkům, kteří pro nás vlast vybudovali a po léta hájili, nás zavazuje k tomu, abychom i my ji předali našim potomkům v nadále použitelném stavu.

S ohledem na domácí i zahraniční situaci jsme přehodnotili naše původní stanovisko a počátkem roku jsme spolek Národní domobrana ČR z.s. zaregistrovali. Nyní nastává stav, kdy zřejmě nepostačí jen řeči, ale bude nutno přistoupit ke konkrétním činům.

Z toho důvodu jsme za sebe i za vás všechny učinili vstřícný krok, který je v souladu s bodem 4 Článku II. Stanov našeho spolku. Nabídli jsme vrcholným představitelům našeho státu zcela konkrétní krok k zahájení vzájemné spolupráce. S tímto krokem, který má formu dopisu, Vás všechny nyní chceme seznámit.

Sken originálního dopisu

 

 

O autorovi

admin