Představitel rady Národní domobrany Marek Obrtel se ohlíží za poslední vlnou mediálních útoků na Národní domobranu a doporučuje celé alternativě, aby se s havloidními spratky z mainstreamu vůbec nebavila.

„Jako houby po dešti se v poslední době vyrojily žádosti zástupců jednotlivých mainstreamových médií o poskytování informací, o rozhovory a jiné formy „mapování“ života Národní domobrany, jako úspěšné, funkční a sílící, nezávislé, veřejně apolitické a nadstranické občanské iniciativy, která je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou.

 

U nezkušeného a podobnými situacemi neprotřelého jedince může tento zájem vyvolat úsměv na rtech a hřejivý pocit u srdce. My, kteří jsme si podobnými situacemi již prošli a jejich následky jsme si prožili a troufám si říct, že jsme si je už i „odžili“, my už tak lehkomyslní nejsme a nebudeme. Můj nejbližší spolupracovník a představitel rady Národní domobrany František Krejča situaci již velmi dobře a srozumitelně popsal ve svém příspěvku, v reakci na uveřejnění článku „Mapa domobran“, který vyšel dne 24. července 2017 na serveru Aktuálně.cz a pod nímž je podepsán redaktor Jakub Zelenka, známý dezinformátor, demagog a manipulátor s fakty.

Rada Národní domobrany před několika dny také zběžně reagovala na reportáž TV Prima o Krušných psech, skupině Národní domobrany 41501 Teplice, vysílanou ve středu 19. července 2017, ve zprávách v 18:55 hodin. Zde TV Prima referovala o „samozvaných“ ochráncích našich státních hranic, kteří konají obchůzky po česko-německé hranici v okolí Cínovce v Krušných Horách, čímž se údajně mají dopouštět něčeho neslýchaného. Chtějí totiž bránit ilegální imigraci do naší vlasti přesto, že tomu Brusel a jeho mopslíci dávají zelenou a předhánějí se v aktivitách, jak na to vyzrát, aby i přes odpor občanů imigranti do naší vlasti dosazeni byli.

Takových reportáží a článků jsme viděli, četli a ještě uvidíme a budeme číst nespočet. Není třeba si s nimi ani v nejmenším dělat starosti, natož se jimi jakkoliv intenzivně zabývat. Jejich problém tkví ale v něčem poněkud jiném – v latentním, skrytém působení na psychiku domobranců, našich příznivců a celé veřejnosti tím, že se necháme vtáhnout do „mainstreamových sítí“ a budeme tak donuceni hrát hru, o kterou se chlebodárci oněch Zelenků, Fendrychů, Landů a jiných pisálků a redaktůrků snaží. Kdokoliv z domobranců poskytne informaci, vytrženou z kontextu, tuto mainstream přemele, poupraví, vysvětlí a zmrzačí tak, že ji ani vlastní autor nepozná. Kolotoč událostí vedoucí k nevěrohodnosti, ztrátě serióznosti až k případnému rozpadu iniciativy je tak roztočen. Zdůvodňujete, upřesňujete, dementujete, popíráte – až popřete sami sebe, neboť jak známo – tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou.

Oba jsme si s Františkem Krejčou podobnou situací již prošli, umíme se v tomto prostředí pohybovat, nechceme a nebudeme opakovat stejné chyby, které se staly osudné iniciativě Československých vojáků v záloze, dílem z nevědomosti a přehnané důvěry ve sliby mainstreamových redaktorů a dílem vlivem zákulisního jednání některých výše postavených, ale i řadových funkcionářů iniciativy a jejich loutkovodičů z některých politických stran a hnutí.

Zde bych za všechny kauzy, kterých byla řada, uvedl jednu, snad tu nejkřiklavější, která dává jasný důkaz o tom, co jsou mainstream, jeho sluhové a poskoci zač. Psal se konec měsíce srpna roku 2015 a Lukáš Landa, redaktor ČT, natočil s naší Jihočeskou rotou Jana Žižky z Trocnova a Kalicha reportáž o výcviku našich příslušníků k ochraně státní hranice. Natáčení zahrnovalo odhadem asi 10 – 15 hodin materiálu (který nám i přes opakované žádosti nikdy nebyl dán k dispozici) a výsledkem byla reportáž Marka Wollnera v cyklu Reportéři ČT, za kterou později Lukáš Landa obdržel novinářskou cenu v kategorii audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší reportáž“ za rok 2015. Na tento propagandistický blábol se můžete podívat zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/215452801240033/video/428821 (viz. uvedené foto u tohoto příspěvku).

Ze všech těch hodin natáčení vybral to nejvíce kompromitující, jeho tým záběry upravil a hudbou podbarvil tak, abychom nejen já, ale všichni kolem vypadali jako skuteční extremisté, rasisté, fašisté a xenofobové, přičemž na závěr pořadu zazněla slova tehdejšího velitele Jihočechů, M. H., za která byl pak souzen a podmínečně odsouzen. Pravdou je, že značnou měrou si M. H. tento ortel zavinil sám svou prostořekostí, o které jsme spolu předtím několikrát hovořili a já osobně jsem jej na podobné problémy upozorňoval a varoval ho před unáhlenou reakcí před kamerou s ohledem na pokřivené charaktery mainstreamových redaktorů, což je přesně to, čeho chceme uchránit naše domobrance a celou iniciativu Národní domobrany, aniž bychom rezignovali na vlastní postoje, názory a nebo se zdánlivě něčeho obávali.

Věřím, že naši stateční a uvědomělí domobranci neudělají stejné chyby a nenechají se vlákat do mainstreamové pasti, nezavdají příležitost mainstreamovému bulváru k plnění titulních stránek na náš úkor. Naše cíle jsou mnohem vyšší a naše ambice ušlechtilejší, než aby nás uspokojovalo, že se na nás usměje nějaká hezká zprofanovaná redaktorka, či že svůj úžasný obličej uvidíme v hlavním TV zpravodajství.

Závěrem a na dokreslení výše zmíněné kauzy snad jen tolik, že v době natáčení strávila moje manželka přibližně dvě hodiny rozhovorů s dotyčným redaktorem Lukášem Landou, kdy se ho vyptávala, jaké záměry má s natočeným materiálem, zda-li dokáže a má vůbec v úmyslu zpracovat jej objektivně, nestranně. Byla opakovaně ujišťována, že mu samozřejmě jde o reálný a nezkreslený pohled na věc. Ani tento osobní kontakt a mnohokrát vyřčená ujištění a sliby nemohly nic změnit na konečném díle zkázy, které ČT z materiálu nakonec vytvořila.

Jako velitel a představitel rady Národní domobrany vydávám tedy (na základě materiálu zpracovaného kolegou Františkem Krejčou a s ohledem na výše uvedené), závazný pokyn všem domobrancům Národní domobrany a zejména pak domobrancům na jednotlivých stupních velení a řízení, aby bez vědomí rady Národní domobrany neposkytovali žádné informace o struktuře, počtech, činnosti a vnitřním životě Národní domobrany do jakýchkoliv mainstreamových i jiných médií a podobně zaměřených subjektů. Nejsprávnější postup je odkázat je na webové a facebookové stránky Národní domobrany, případně na představitele rady, kteří mohou zpětně kontakt domobranců a skupin s médii ve výjimečných a odůvodněných případech doporučit nebo nedoporučit.

Věřím a jsem přesvědčen o tom, že svou disciplinovaností, uvědomělostí a obrovskou motivací k našemu hlavnímu cíli dokážeme překonat i takto rafinované nástrahy establishmentu a jeho nástrojů. Domovinu ubráníme!“

Pro zajímavost: Kdo vlastní média v ČR? Bylo by naivní někomu z nich věřit… https://www.mediaguru.cz/2016/03/infografika-aktualizovana-mapa-vlastniku-medii/

 

Sdílet.

O autorovi

Marek Obrtel