NÁRODNÍ DOMOBRANA SE PRÝ OZBROJUJE, NAPSALY LIDOVKY

0

Představitel rady Národní domobrany Marek Obrtel o blouznění prorežimních médií: Národní domobrana se prý „ozbrojuje“, napsaly Lidovky a neopomněly přidat několik ismů a zaručených pravd. A bývalý agent–rozumbrada Koller tomu pak nasadil korunu.

„Ve svém životě se nemohu pochlubit sbírkou citátů. Vymyslel jsem jich jen několik. Jeden z nich, v současné době ten nejdůležitější, zní: „Národní domobrana je eposem o obrovské občanské odpovědnosti“. Působení v ní chce celé chlapy, což je samozřejmě obrazně řečeno, protože velkou roli v ní hrají právě ženy, mnohdy hybatelky všeho dění, a to nepřeháním.

Právě obrovská občanská odpovědnost nám zabraňuje v tom, abychom byli takoví, jaké se nás snaží vykreslit systémová média a nebo, a to je velmi smutné, například Martin Koller, rádoby statečný bojovník proti NWO. Občanská odpovědnost je něco, co nám nedovoluje (jakkoliv se mohou najít jednotlivci, kteří selžou, stejně jako v kterékoliv jiné organizaci včetně armády a policie) chovat se jako extrémisté, rasisté, antisemité či xenofobové v nejčistší podobě těchto pojmů.

Právě ta sama občanská odpovědnost nám však velí, a to mimo jiné v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a svobod, postavit se na odpor takovému systému, který usiluje o pošlapání demokratických principů fungování společnosti, o zdraví a životy svých občanů, jakýmkoliv způsobem a za jakoukoliv cenu. Podrobné zkoumání jednotlivých případů „porušování práv a svobod“ by bylo tématem na samostatný příspěvek a tuto příležitost si nenechám v jednom z nejbližších článků ujít. Pro mě a zdaleka nejen pro mě se obsah uvedeného článku „Listiny“ již dávno naplnil. Pro úplnost tedy ještě jeho celé znění: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“.

Dne 22. března 2016 jsem napsal na web Národní domobrany článek (dosud tam visí a je dohledatelný), ve kterém jsem upozorňoval naše statečné domobrance, že mainstream bude mít snahu naši existenci stavět mimo zákon nebo přinejmenším mimo hranice společenské únosnosti (teď nemám na mysli hranice politické korektnosti, kterou vysoce pohrdám a její hranice jsou mně, lidově řečeno, ukradeny), spíše mimo zákon. Proč? Protože mainstream pracuje jak jinak, než na objednávku. Na objednávku koho? No toho, kdo jej platí. A kdo jej platí? Kriminální finanční oligarchie – nástroj Nového světového řádu. Myslím, že tato rovnice nemá neznámou. Moje prognóza se zcela naplnila a klasik by řekl – nic nového pod sluncem.

Co mě však opravdu překvapilo a co mě hlavně v prvopočátku velmi zamrzelo, to je úplně stejný postup Martina Kollera, který si ničím nezadá ve srovnání s plátkem, jakým jsou Lidovky. To je tedy velmi, ale velmi alarmující.

Napsal jsem, že mě to zamrzelo v prvopočátku. Jak to, že mě to nemrzí i teď? Protože jsem mezitím pochopil, že mezi Lidovkami a Martinem Kollerem prostě není a nemůže být žádný rozdíl. A co je na tom nejpodstatnější a nejčistší zároveň? Že já si mohu dovolit tohle tvrdit! Dokonce to napsat a co je neuvěřitelné, mohu si za tím stát, a to i po letech. Nemám žádné „resty“ z minulosti ani v současnosti a moje svědomí je čisté. Domobranec by si obecně měl osvojit vlastnost, podívat se do historie člověka, vyhodnotit si jeho přítomnost, podívat se co říká, jak píše, co dělá a jeho kroky poté vyhodnotit retrospektivně, tedy i po letech. Došel by velmi často k překvapivým závěrům. Lidovky jsou „profláknutým plátkem“ papouškujícím to, co chce „elita“ slyšet. Proč ale lže, uráží, mystifikuje a zrazuje Martin Koller? Jsou pouze dvě možnosti. Je mužem dvou tváří a pracuje pro „druhou stranu“ a nebo pracuje prostě pro ty, kteří jeho činnost lépe honorují. Přiznám se, že nedokážu posoudit, která z možností je správná. To ale není podstatné. Podstatné je to, proč Martin Koller zcela bezdůvodně a bezostyšně, opakovaně a bez jediného důkazu, uráží jednoho představitele rady Národní domobrany po druhém a tyto urážky vždy zakomponuje do líbivého článku na aktuální téma. Podívejte se na přehled některých jeho článků například na Parlamentních listech (poslední najdete zde: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Jsme-na-prahu-jaderne-valky-s-Ruskem-Martin-Koller-po-summitu-NATO-bije-na-poplach-A-tajne-sluzby-uz-pry-nejspis-chystaji-velky-zatah-na-nepohodlne-obcany-444316).

Ruku na srdce, co jste se od vojenského analytika dozvěděli v tomto článku nového? Je to soubor informací, které už někdo napsal. Někdo je řekl, a to opakovaně. Nacházím tam dokonce (a to mě těší) i svoje vlastní myšlenky. Jde tedy spíše o vojenského „syntetika“? Koller si přidal pár nadávek na Národní domobranu, Krejču, Liskovou a Obrtela, který „ostudně dezertoval“ od Československých vojáků v záloze, přesto, že jsem tento svůj krok již mnohokrát podrobně a seriozně vysvětlil. V mnoha urážkách pak označil tyto lidi mimo jiné za agenty režimu a další „podvratné živly“.

Nebyli to však Obrtel, Lisková ani Krejča, kdo pracovali za minulého režimu jako agenti VKR (pozn. pro neznalé: Vojenská kontrarozvědka, odnož Státní bezpečnosti). Na tom samotném by však nebylo nic špatného, já osobně znám několik lidí, kteří pracovali pro tyto struktury s nasazením vlastního života, většinou mimo ČSSR, poctivě, za zájmy Československé socialistické republiky. To ale není případ Martina Kollera. Jeho objekty zájmu byly zcela jiné a pracoval poklidně a bezpečně z tepla své kanceláře.

Martin Koller musí mít nějaký komplex, vztek, stres z toho, že se mu jeho práce nedaří. Bůh ví, co jej trápí. Ale ta věc je tak silná, že mu brání povznést se nad ni a snažit se o efektivní spolupráci. A nebo je jeho zadání od jeho chlebodárců takové, že se nám – Národní domobraně – naše činnost nesmí dařit a ona se daří.

Inu, posuďme sami, Koller nás šacuje na agenty stávajícího systému. Ale on sám byl agentem VKR v minulosti. To nebyl nikdo z nás. Byl poté nejprve vzat na milost novým režimem, posléze „jaksi“ zavržen. Poté jej de facto vzala na milost opozice, za níž kope nyní. Kdo však ví, za koho kope ve skutečnosti? Kolik znáte lidí s podobnou minulostí, kteří dostali opakovaně šanci? Vadí mu tedy Národní domobrana, nad kterou nemá žádnou kontrolu a ona funguje? Když se hroutili ČSL vojáci v záloze, Koller byl u toho. A byl u toho už dva měsíce předem. Když se zbortila koalice Úsvitu a BPI a pak vlastně BPI jako takové, Koller byl u toho. Teď se má zhroutit Národní domobrana, protože ji Koller pomlouvá, uráží a dehonestuje? Protože je zase u toho?

Ne, Národní domobrana má na takové Kollery velmi účinný lék: „je eposem o obrovské občanské odpovědnosti“ a tomu se nemůže a nesmí zpronevěřit. Národní domobrana je otevřená spolupráci se všemi subjekty, které vystupují proti válce, za obranu vlasti a národa, za suverenitu a nezávislost naší země a metodou postupných kroků chtějí docílit naplnění těchto cílů ve spolupráci s podobně smýšlejícími občany zemí a národů zejména střední a východní, ale i západní Evropy.

Ne, Národní domobrana jako taková se neozbrojuje. Ale v okamžiku, kdy se stane státem uznanou a legislativně zakotvenou organizací, bude podle zákona její vyzbrojování, vystrojování a celkové fungování zajišťovat a financovat stát – to je nakonec cílem nejen rady Národní domobrany. Vznikne tak domobranecký, výlučně obranný prvek, který v současné době v naší zemi zcela chybí, prvek politicky obtížně zneužitelný, vysoce efektivní, založený na občanské odpovědnosti, národní hrdosti, odvaze a vlasteneckém cítění, prvek schopný aktivně bránit území našeho státu – tedy naše rodiny a naše domovy.

V tomto úsilí se nesmíme dát a nedáme se zastrašit. Pravda je na naší straně a to je velmi posilující a ulevující, jsme-li nuceni řešit mezní životní situace.

V jednotě je síla a svou domovinu ubráníme!”


Zde se můžete pobavit nad výrony havlistické lži a nenávisti z poslední doby – články o Národní domobraně:

Fendrych
http://nazory.aktualne.cz/komentare/ceska-domobrana-proti-vlade-proti-nato-proti-eu-proti-muslim/r~96019578481611e682380025900fea04/

Zelenka
http://www.lidovky.cz/ceska-domobrana-se-ozbrojuje-dip-/zpravy-domov.aspx?c=A160709_081240_ln_domov_ELE

Hovorková
http://svobodneforum.cz/samozvana-diplomatka-z-extremisticke-narodni-domobrany-otevrela-donecky-konzulat-v-ostrave/

O autorovi

Marek Obrtel