aneb proč musí naše iniciativa zůstat nadstranickou a veřejně apolitickou. Představitel Národní domobrany Marek Obrtel uvažuje nad současnou a budoucí rolí Národní domobrany ve světě, kde jsou plánovaně a systematicky odstraňovány naše občanské svobody.

„V posledních dnech a týdnech se odehrála spousta věcí, které mají, ač si to někteří nechceme stále přiznat, velký vliv na náš (zejména budoucí) život. Ač si to mnozí také nedokážeme spojit dohromady, a nebo bychom „v tom“ spojení nikdy nehledali, ono tam ve skutečnosti je a já si dovolím říci, že silná Národní domobrana může být v některých věcech, které nás v posledních týdnech dostihují, obklopují a některé dokonce válcují, přímo rozhodující. Tento příspěvek vznikl na podkladě mnoha rozhovorů, které jsem vedl s lidmi jen tak, nezávazně, ale také zcela oficiálně, při představování Národní domobrany v obcích či městečkách. Pojal jsem tedy úmysl, že se o své zkušenosti musím podělit a některé aspekty vyzvednout na pravdu Boží a vysvětlit je.

O tom, že nám do Evropy proudí hordy migrantů, z nichž naprostá většina nemá nic společného se statutem válečného uprchlíka, že nám Brusel a naše národní vlády lžou, jak je situace pod kontrolou a jak se na „bruselském summitu“ prostřednictvím smlouvy mezi EU a Tureckem podařilo všechno vyřešit, že po uzavření balkánské cesty se znovu do krizové situace dostala Itálie, kde je statisticky počet migrantů už nyní dvojnásobný, než ve stejném období loňského roku, že je očerňován, démonizován a dehonestován téměř každý, kdo se jakkoliv postaví proti tomuto zlu a hrozící evropské sebevraždě, včetně několika osvícených evropských politiků na nejvyšší úrovni, o tom a dalších aspektech (plánované a řízené) uprchlické krize nyní psát nechci. Pouze na to nesmíme zapomínat (což snad ani za dané situace nejde) a musíme si umět dávat věci do souvislostí a vidět je celostně.

Ona se totiž například také odehrála a stále odehrává mediální bitva mezi vládou (potažmo Bruselem) a početnou skupinou statečných učitelů a dalších pracovníků ve školství o schválení a realizaci tzv. inkluze, neboli slučování vzdělávání mentálně postižených dětí s běžnými dětmi do jednoho procesu. Neboli na pozadí této kauzy také boj o to, zda bude vzdělávání v naší zemi zasazena další smrtelná rána, neboť jediné, co bude důsledkem tohoto „geniálního“ tahu pravdoláskařů bude frustrace žáků s mentálním postižením, také jejich učitelů a totální propad úrovně vzdělání běžných dětí, na jejichž úkor se vzdělání bude muset podřídit oněm slabším.

Odehrává se také dlouhodobě bitva o naše děti! Ví vůbec většina našeho národa, že naše děti pomalu, ale jistě začínají být majetkem státu a rodiče nad nimi v brzké době mohou ztratit rozhodující vliv? Juvenilní justice drtí vztahy mezi rodiči a dětmi, bourá rodiny, odebírá děti rodičům za „kraviny“ a svěřuje je do výchovy nezřídka homosexuálním párům, ale také pedofilním jedincům! Vzory si bereme zejména ze Skandinávie (Norska a Švédska), ale také z Velké Británie a dalších zemí zdegenerovaného Západu. Pak tu máme povinné očkování dětí hexavakcínami v nejútlejším věku a jeho následky, povinnou předškolní docházku, ideologické školní masáže a multikulturní demagogii jako součást výuky a tak dále.

Média demolují osobnost prezidenta Zemana za cokoliv, co řekne, natož udělá, nyní zejména za pozvání čínského prezidenta na oficiální návštěvu ČR a za účast na oslavách Dne vítězství v Moskvě. Největší lumpové a zrádci národa – vrcholní politici, kteří zavinili úpadek českého státu a jim podobní jejich nohsledi – chodí zahaleni do vlajek Tibetu a NATO a tváří se jako ochránci lidských práv a svobod, demokracie a nezávislosti, přičemž právě oni se nechali zkorumpovat a najmout k podvratné činnosti a nyní pracují na tom, aby se svoboda a nezávislost staly jednou provždy minulostí. Lidská práva budou devalvována na potenciální právo přežít, pokud přijmu pravidla NWO (tedy Nového světového řádu – New World Order).

V sobotu 26. března 2016 došlo také k zatčení Adama B. Bartoše, který na adresu českých vlastizrádných politiků poznamenal – cituji: „To už není jenom nějaká liknavost nebo neschopnost vlády, to už je vědomé budování rozvratu země. To je vlastizrada. To je vlastizrada, která musí být potrestána trestem nejvyšším!“ No řekněte sami, zda byste pro činy našich vrcholných bruselských a amerických mopslíků našli vhodnější slova? Myslet si o ABB můžeme cokoliv, ale v těchto věcech má jistě nezpochybnitelnou pravdu a na rozdíl od našich vrcholných politiků v posledních 26 letech zatím nikoho nepoškodil a nikomu neublížil, ať již pronesl nebo udělal cokoliv, což se o Schwarzenbergovi, Kalouskovi, Dienstbierovi, Štětinovi, Bělobrádkovi, Šabatové, Langrovi, Havlovi a mnoha a mnoha dalších (kterým se omlouvám, že jsem je zde nevyjmenoval) říci nedá.

Takto bychom mohli jmenovat a rozebírat další kauzy a aktivity, které se v poslední době odehrály, jako jsou pokusy o odzbrojování české veřejnosti, zásahy do soukromí a snahu o fízlování v soukromí občanů, dotační nevolnictví až otroctví Evropské unie vůči nejen zemědělcům, ale téměř všem podnikatelským odvětvím, devastaci vzdělání, školství, zdravotnictví, účelové úpravy branného zákona a otrokářskou smlouvu TTIP (těm, kteří ji neznají, doporučuji prostudovat), o hospodářské a ekonomické kriminalitě nemluvě (včetně prodeje našich tuzemských vodních zdrojů zahraničnímu subjektu), až po vědomé zatahování naší vlasti do bratrovražedného boje se Slovany, zejména na kýžené „ruské frontě“.

Národní domobrana, jako nezávislá, veřejně apolitická a nadstranická iniciativa občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky, musí umět všem těmto zmíněným zločinům a nepravostem bránit a nedopustit je. Musí stát na stráži svobody a nezávislosti naší vlasti, musí hájit demokratické principy ve společnosti, musí bdít nad vzdělaností národa, musí vést národ k vlastenectví a slovanské vzájemnosti, ke vnímání národní identity, k principům korektní spolupráce mezi národy, k odvaze a rozhodnosti bránit svou vlast v případě, že je kýmkoliv a kdykoliv ohrožena na životě a své existenci. Základem pro novodobou historii našeho národa pak musejí být naše děti. Na ty především se musí aktivity Národní domobrany zaměřit.

Když tohle všechno zvážíme, není zde prostor pro politikaření, nesmíme se upsat té či oné straně, nesmíme se nechat omezovat stranickými programy a jejich kompromisy, často podloženými korupcí, minimálně politickou. Nesmíme se ani my sami stát „kolečky v soukolí politické demagogie“. Raději bych zemřel, než abych se nechal zkompromitovat politiky a zpronevěřil se myšlence obrany naší vlasti a její budoucnosti. V tom je naše velká deviza a základ úspěchu a zároveň velký slib vám, statečným domobrancům, že toto se nesmí stát, ani v podobě takových léček, jaké vám připravuje Martin Koller a jeho spřízněné politické strany, které jsou dnes již součástí řízené opozice.

Národní domobrana si bude muset časem sama ze svého středu vybrat ty, kteří ji budou důstojně zastupovat v politických rolích a budou zárukou, že její myšlenky, cíle a hodnoty, které jsou zároveň hodnotami většiny občanů této země, budou aktivně chráněny a zachovány. To se povede tenkrát, budou-li nás statisíce a milióny.“

Sdílet.

O autorovi

Marek Obrtel