Výčet několika psychologických důvodů:
ÚMYSLNÁ SLEPOTA (také známá jako pštrosí efekt): Naše mysl nám nedovoluje přiznat si něco, co by nám způsobilo psychickou bolest. Takže to ignorujeme, říkáme, že to nevadí, hledáme racionální výmluvy atd.
REGRESE (a strach ze svobody). Svoboda souvisí s rizikem a odpovědností. Většina touží po submisivní lehkosti dětství, kdy se o všechno starali dospělí. Chtějí, aby se o ně stát postaral.
OBHAJOBA SYSTÉMU: Nedovedeme si představit, že by nám systém, ve kterém jsme vyrůstali a z něhož jsme profitovali, mohl škodit. Předpokládáme, že má vždy na mysli to nejlepší.
TERORISTICKÝ MANAGEMENT: Myšlenka na smrt (nebo představa, že by naše psychologická konstrukce reality mohla být zpochybněna) nás vede k tomu, že se psychicky „uzavíráme“ a stáváme se netolerantními k jiným myšlenkám.
KONFORMITA: Vycházíme z toho, že masy musí vědět, co dělají, a bojíme se, že budeme marginalizováni, což z evolučního hlediska znamená smrt.
KOGNITIVNÍ DISONANCE : Když něco neodpovídá našim očekáváním od světa, způsobuje to nepříjemné psychické napětí, které se snažíme minimalizovat pomocí obranných mechanismů, jako je popírání.
VNITROSKUPINOVÁ PŘEDPOJATOST: Jelikož jsme sociální tvorové, máme tendenci odmítat informace, pokud jsou v rozporu s naší skupinovou identitou („co říká druhá strana, musí být špatné“).
KOGNITIVNÍ CHYBY: Nemáme čas ani energii zpracovávat spoustu nových, komplexních informací nebo měnit návyky myšlení.
NADRILOVANÁ BEZMOC: Jakmile cítíme drilem získanou bezmoc, neobtěžujeme se zpochybňovat status quo. Prostě se stáváme pasivní a přijímáme.
AUTORITA: Vycházíme z předpokladu, že ti, kdo mají oprávnění nebo pozici autority, musí vědět, co dělají, takže jim mlčky věříme a řídíme se jejich pokyny.
Autor: Mirka Haasová
Sdílet.

O autorovi

admin