ROZHNĚVANÍ I ZKLAMANÍ NĚMEČTÍ POLICISTÉ A MORÁLNÍ BANKROT JEJICH VLÁDY

0

Ze stránek Pravý prostor přebíráme článek, který poukazuje na současnou bezpečnostní situaci v německých městech, která se vytvořila v důsledku migrační krize. Nyní se připravuje přijetí evropské směrnice označované jako Dublin IV., která otevře migračnímu přílivu dveře dokořán také k nám. Zatím se česká veřejnost tváří, že vůbec neví, co to pro nás může znamenat. Ale je zbytečné ptát se, jestli podobné situace budeme prožívat také u nás. Při upoutávkách na nové televizní pořady se užívá chytlavý obrat – Už brzy také na obrazovkách vašich televizorů… Když sledujeme průvodní jevy migrace v zahraničí a přemýšlíme nad možnými důsledky Dablinu IV., doslova se nabízí příhodná parafráze tohoto obratu – Už brzy také na ulicích vašich měst…

Rozhněvaní i zklamaní němečtí policisté a morální bankrot jejich vlády

Bezmocná policie napadána zločinnými gangy. Stát podporující penězi organizovaný zločin. Dle bezpečnostního odborníka je Berlín ztracen. Kulku do hlavy každému policistovi, slibuje odmítnutý žadatel o azyl a recidivista Ahmed A..

„Státní monopol na zákonné použití fyzické síly se nyní stává právem džungle. Brémy se vzdaly extrémně nebezpečným klanům. Bezpečnost je splachována do kanálu.“…Rainer Wendt, šéf Německé policejní unie.

Bohužel to stále více vypadá, že extrémně nebezpečným klanům ze Středního východu se nevzdaly pouze Brémy, ale celé Německo, včetně policie a soudů především. Může ale policie zvítězit v této nerovné bitvě, když policisté očekávají ochranu a podporu ze strany státu, které se jim nedostává?

Policista v německém Naumburgu odebral v průběhu běžné dopravní kontroly řidičský průkaz odmítnutému žadateli o azyl Ahmedovi A.(21), který je členem syrského klanu. Téměř okamžitě byla policejní hlídka obklopena ostatními členy z jeho velké „rodiny“. Policisté drtivé přesile ustoupili, ale dav se vydal na policejní stanici, kterou vyplenil! Člen syrského klanu Ahmed A. musel být propuštěn a stejně jako tisíce dalších odmítnutých žadatelů o azyl přesto zůstává dál v Německu a policistu navíc varoval…

„Zničím mu život. Vím přesně, kde bydlí. Zavřete mě, já nemám co ztratit. Střelím kulku do hlavy každému policajtovi. Udělám vám ze života peklo a pak už budu jen zabijákem policajtů.“ Ač tento jedinec vyhrožoval i policistově dceři s manželkou, tak pro jeho zatčení nebyly prý dostatečné důvody. Je možné, že si toto dovoluje odmítnutý žadatel o azyl a recidivista v zemi, kde hledá pomoc? V multikorektně nemocném Německu 21. století ano. Stále více si myslím, že v tomto novém a vysoce multikulturním Německu je již možné úplně všechno.

Němečtí policisté jsou opět rozhněvaní z laxnosti německého politicky korektního soudního systému a považují to za těžký výsměch jejich práci. Šest členů zločinného klanu, kteří vážně zranili 24 policistů a šest záchranářů kamením a jinými projektily při násilných vzpourách v Hamelnu, bylo odsouzeno pouze k podmíněnému trestu. Shovívavý soudce v Hannoveru svůj rozsudek omlouval tím, že před tím, než zranili policisty, záchranáře, vyplenili nemocnici i budovu soudu, tak se stali svědky smrti člověka a byli tím traumatizováni. To „trauma“ jim způsobil dnes již mrtvý muž a člen jejich klanu, který byl zatčen za loupež a pokusil se o útěk ze soudní budovy, a to tak, že skočil ze šestého patra a v nemocnici později na následky svého skoku zemřel.

Policisté u soudu ale svědčit nemohli, protože, ač to zní neuvěřitelně a neskutečně, o tom s klanem soudce uzavřel dohodu! Podle předsedy policejního odborového svazu v Dolním Sasku, Dietmara Schilffa po tomto rozsudku policisté již jen nevěřícně kroutí hlavou. Dle pozorovatelů byla za nízkým trestem obava soudce z pomsty na jeho rodině. Tomu věřím, protože v některých německých ulicích vládne strach a nové zákony.

„Rozsudek v Hannoveru byl masivním selháním německého soudního systému. Jediný způsob jak získat kontrolu nad těmito klany, znamená je zničit. Soudy vydávají bezzubé rozsudky založené na falešném výkladu multikulturalismu a strachu z toho, že by mohli být označeni za rasisty,“ přední expert na středovýchodní klany v Německu a Libanonsko-německý politolog, Ralph Ghadban. Tento politolog s libanonskými kořeny ještě vysvětlil…

„V jejich konceptu mužnosti jde pouze o sílu a moc, pokud je někdo humánní a zdvořilý, je to považováno za slabost. V klanových strukturách a v kmenových kulturách všude ve světě se etika omezuje na samotný klan. Všechno mimo klan je nepřátelské území.“

V Berlíně dominuje podle Die Welt organizovanému zločinu deset, nebo více libanonských klanů a jejich členů je až 9 tisíc lidí! Jsou to klany, které vytvářejí „paralelní justiční systém“. Tyto klany agitují v ubytovnách uprchlíků a hledají fyzicky zdatné muže. Dle berlínské kriminální policie investují výnosy z trestné činnosti do nákupů nemovitostí, kde ubytovávají imigranty a stát jim za to platí štědré peníze. Podle poslance berlínského Parlamentu, Toma Schreibera odhalily klany morální bankrot německé vlády a stát podporuje penězi daňových poplatníků organizovaný zločin. Podle bývalého starosty Neukollnu Hanze Buschkowskyho se stalo podnikání spojené s uprchlíky výnosnějším než obchod s drogami.

Dle známého berlínského bezpečnostního poradce Michaela Kuhra je Berlín již ztracen. „Tyto klanové struktury se zabydlely ve všech oblastech organizovaného zločinu a my se nikdy nevrátíme k situaci před dvaceti lety.“ „Tito lidé jsou vysoce nebezpeční a navíc ztratili veškerý respekt vůči pravomocím státu.“ Ztracen není pouze Berlín, protože policejní zpráva z Duisburgu odhalila, že čtvrť Marxloh je účinně kontrolována libanonskými klany, zcela odmítajících autoritu policie. Pokud zde chce policie zasáhnout, tak jsou mobilizováni stovky členů klanu, aby se policistům postavili na odpor. Členové klanů, kteří neuznávají autoritu policie mají v téměř sto procentech i záznam v policejním rejstříku.

Politik z CDU Peter Biesenbach uvedl, že pokud toto není no-go zóna, pak již neví, co jí je a požádal o oficiální vyšetřování, aby bylo možno zjistit skutečný rozsah kriminálních klanů v Severním Porýní – Vestfálsku. Místní ministr vnitra Ralf Jager to však odmítl, protože taková studie by prý byla politicky nekorektní a z policejního hlediska by se prý hlavně mělo zakázat používat spojení rodinný klan. „Je třeba se vyvarovat jakékoliv klasifikace, vnitřní i vnější, která by mohla být použita ke snižování hodnoty lidských bytostí.“ S různými hodnotami různých lidských bytostí však bojují němečtí policisté po celé zemi, která se jim doslova mění před očima.

V nedalekém Gelsenkirchenu, kde se libanonské a kurdské klany utkávají o vládu nad ulicemi byli hlídkující policisté obklopeni a napadeni asi šedesátkou členů místního klanu a při jiném incidentu, když řidič prchl z auta, tak než jej dohonili byli obklíčeni více než padesáti členy klanu a jeden z policistů byl zezadu napaden a škrcen až do bezvědomí. Důstojníci od policie si domluvili schůzku se zastůpci tří arabských klanů, aby domluvili smír mezi Němci a Libanonci, ale ti se dle uniklé zprávy policejnímu náčelníkovi Ralfu Feldmanovi jen vysmáli.

„Policie nemůže vyhrát válku s námi Libanonci, protože ji početně převyšujeme.“ „Když budeme chtít, tak to bude platit pro celý Gelsenkirchen.“ „Vláda nemá dost peněz na to, aby nasadila dostatečný počet policistů nezbytných pro konfrontaci s námi Libanonci.“ Tak snad aby jen tito noví Němci nechtěli, aby jejich zákony a zvyklosti platili i po celém Německu.

Podle šéfa policejního odborového svazu v Severním Porýní – Vestfálsku, Arnolda Plickerta bojuje o nadvládu v ulicích několik soupeřících skupin klanů. „Mají svoje vlastní pravidla a policie k tomu nemá dál co říct.“

Paní Merkelová, vy jste to nezvládli, morálně jste zbankrotovali a bezpečnost občanů jste spláchli do kanálu.

Zdroj: PravyProstor.cz
Autor: Patrik Juda

Tento článek byl převzat s výslovným a laskavým svolením redakce Pravého prostoru.

O autorovi

admin