Všechno už tady bylo, jenom my to prožíváme poprvé nebo jsme to zapomněli a nebo to nechceme slyšet. Ten kdo se nedokáže poučit z minulosti nemá budoucnost. Minulost není špatná a zastaralá, nýbrž prospěšná. Pomůže vám najít jasné odpovědi na vaše složité otázky.

Oslavme důstojně 323. výročí bitvy u Zenty !

Ano, právě nyní, právě v této pohnuté době, měli bychom vzpomenout činů našich předků a důstojně oslavit 323. výročí bitvy u Zenty, která 11. září 1697 ukončila několik set let trvající snahu islámského osmanského vojska porobit Evropu.

A o tom, že ta snaha a vyvinuté úsilí ze strany islámského protivníka byla opravdu veliká, o tom svědčí opakované vpády několikasettisícových armád a také všeobecně známé (nebo snad již zapomenuté ??) dvojí obléhání Vídně osmanskou islámskou armádou.

Snad ani není potřeba připomínat pověstnou nelidskou krutost, s níž muslimští vojáci zacházeli s obyvatelstvem jiné víry na dobytých územích a jejich oblíbené kratochvíle se zajatci, k nimž patřilo stahování z kůže za živa, napichování zajatců konečníkem na kůly a také napichování uřezaných hlav na kůly.

Ale bylo by vhodné připomenout, že poprvé se muslimové pokusili dobýt Vídeň v roce 1529. Toto obléhání Vídně, které bylo pokračováním muslimské expanze do Evropy po vítězství v bitvě u Moháče 1526 (kde také zahynul český král Ludvík Jagelonský) však skončilo neúspěchem. Vídeň se ubránila a útočníci odtáhli před nastupující zimou.

 

O již tehdejším přístupu muslimů k “nevěřícím” (rozuměj nevěřícím v Alláha a korán) dobře svědčí i to, že posádka Budína (Budapešť) se vzdala za příslib zachování života a … … byla do jednoho povražděna.!

Ke druhému obléhání Vídně dvousettisícovým muslimským vojskem došlo v roce 1683. Po dvouměsíčním obléhání byla Vídeň zachráněna, když spojená říšská, habsburská a zvláště pak polská vojska, která přišla na pomoc, porazila mnohem početnější vojsko obléhatelů a zahnala ho na ústup.

Po porážce u Vídně snažil se sultán opět získat ztracené pozice a vytáhl v roce 1697 se stotisícovou armádou znovu proti křesťanské Evropě.

Jeho nápor měla zastavit asi padesátitisícová armáda pod vedením Evžena Savojského, vrchního velitele habsburských vojsk v Uhrách. A tomu se podařilo zastihnout muslimskou armádu právě při přecházení řeky Tisy u Zenty. Náhlým a rychlým útokem byla osmanská armáda zaskočena a šokována tak, že se téměř nezmohla na účinný odpor.

Asi 20.000 mohamedánů padlo v boji a asi 10.000 se jich utopilo v Tise.

A ztráty vojska Leopolda I. (císař Římské říše a český a uherský král) vedeného Evženem Savojským se odhadují asi na 500 mužů.

Toto vítězství přinutilo sultána k jednání o míru, které vyvrcholilo stažením osmanských vojsk z podstatné části Uherska a Sedmihradska. Éra muslimské rozpínavosti do Evropy byla …. (chtěl jsem napsat „definitivně“, ale musím se opravit a napsat to jinak) „pro ten čas“ ukončena a začal pozvolný pád osmanské říše.

Na počest této klíčové bitvy, kterou rakouské vojsko zachránilo Evropu před muslimským vpádem, byl jménem „Zenta“ pojmenován rakousko-uherský chráněný křižník spuštěný na vodu 18. srpna 1897 a zařazený do služby 25. května v roce 1896.

 

Konstruktérem křižníku byl český loďařský inženýr Kuchyňka. Veškerou dělovou výzbroj lodi dodala Škoda Plzeň. Loď o výtlaku 2300 tun, dlouhá 92 m, široká 12 m, nesla osm 120mm děl, deset 47mm děl, dva torpédomety a měla posádku 300 mužů. Za první světové války sloužilo na tomto křižníku i padesát Čechů.

16. srpna 1914 hlídkovala Zenta u přístavu Bar při pobřeží Černé Hory v doprovodu torpédoborce Ulan. Obě lodě však byly zastiženy silnou francouzskou a britskou eskadrou čítající dohromady 17 lodí, v jejímž čele pluly dvě bitevní lodě a množství těžkých křižníků.

Aby kapitán Zenty umožnil ústup torpédoborci Ulan, přijal nerovný boj. Zenta nemohla vzdorovat a zcela rozstřílená klesla pod hladinu. Spolu s ní zemřelo ve vlnách Jadranu 173 mužů, mnozí i proto, že Francouzi nezachraňovali topící se námořníky.

Nyní však k tragickému konci křižníku Zenta přibývají ještě další tragická pokračování, pokračování střetu muslimského fundamentalismu s Evropou, který se po vyhrané bitvě u Zenty zdál již zdárně ukončený.

Doufejme, že se Evropa ještě vzpamatuje, a že neskončí tak tragicky jako křižník Zenta.

 

Autor: M.S.

 

Sdílet.

O autorovi

admin