Jak vidíš význam domobrany, její smysl v rámci branně-bezpečnostních a společenských struktur České republiky?

  • Domobranectví obecně je nesporně výrazem obrovské občanské odpovědnosti jednotlivce a skupiny obyvatelstva vůči své domovině. Je také projevem vlastenectví a sounáležitosti příslušníků národa ve smyslu starého známého „mušketýrského“: „Jeden za všechny a všichni za jednoho“. A v domobraně to platí doslova. Z vojensko-strategického hlediska je to pak způsob, jak vytvořit vojensky i morálně velmi silnou armádu státu za velmi přijatelné množství finančních prostředků a s využitím domácího obranného průmyslu a celé infrastruktury (protože se to jednoduše vyplatí). To ale v případě, že o to vládnoucí kruhy stojí, tedy přeloženo do češtiny, že neslouží za mrzký peníz jinému pánu, který si přeje vidět jednotlivé země naprosto bezbranné a snadno zranitelné, tedy ovladatelné.

  • Z pohledu dnešní krajně nepřehledné a nijak optimisticky popsatelné bezpečnostní situace naší země a celé Evropy a její budoucnosti je zde však daleko přímější a srozumitelnější význam domobranecky připravené společnosti, případně komunit v rámci společnosti. Žádná jiná síla nemůže totiž čelit celé škále rizik, která můžeme v současné době identifikovat. Nedokáže to policie a už vůbec ne česká (neexistující) armáda, a to ani v součinnosti na teritoriu naší země. Toto dostatečně dokazuje migrační a zejména tzv. coronavirová krize. Uvědomělý, odvážný, ozbrojený občan, organizovaný do funkčních vycvičených celků je jedinou zárukou ochrany našich životů, zdraví a majetku před širokou škálou hrozeb současnosti.

 

 

Bude podle tebe domobrana hrát nějakou roli v blízké budoucnosti naší země, má její další existence nějaký význam?

  • Rozhodně ano, je jen otázkou, jaká domobrana to bude. Zda to bude domobrana pronásledovaná, kriminalizovaná, ostouzená, lidmi jako je současný ministr vnitra pan Hamáček nebo šéf BIS Koudelka, i když tito pánové nemají jediný důkaz o tom, že by domobranci páchali trestnou činnost nebo se jakkoliv podíleli na eskalaci bezpečnostních rizik v naší zemi jak oba vehementně tvrdí. Opak je totiž pravdou. A sami účinný recept na zajištění bezpečnosti naší země a jejích občanů nemají. A nebo to bude domobrana, která je vycvičená, vyzbrojená, vystrojená a logisticky dále zabezpečovaná na základě příslušné, pečlivě a účelově vytvořené legislativy, směřující k opětovnému zajištění obranyschopnosti naší vlasti a domoviny.

  • Sledujeme-li vývoj v Západní Evropě, ve Spojených státech, na Ukrajině či na Balkáně a kdekoliv jinde, sledujeme-li způsob jednání, chování a činy rozhodující většiny našich představitelů vlády, parlamentu a politického života, nelze se utopisticky domnívat, že nás tyto problémy minou. Pokud se radikálně nezmění jejich vazalské destruktivní chování, bude domobrana jedinou možností, jak zmírnit následky těchto ultraliberálních vlastizrádných globalistických postojů…

 

 

 

Sdílet.

O autorovi

admin