Na otázku odpovídá představitel Rady Národní domobrany Marek Obrtel.

Členové Národní domobrany jsou také ozbrojeni?

Nikoliv prvoplánově, ale jsou. A my jsme za to velmi rádi. Národní domobrana není spolkem pistolníků a bláznů, běhajících po lesích se samopalem, její náplň a záběr je velmi široký a její ambice nemalé, zdaleka nesouvisí vše jenom s vlastnictvím střelných zbraní a schopností s nimi zacházet a cvičit se v taktice, ve střelbě a udržovat se v dobré fyzické kondici. Pokud však domobranci jsou držiteli zbrojního oprávnění, zbraně vlastní a umějí s nimi bezpečně zacházet, majíce i potřebné morální a kázeňské předpoklady k jejich držení, jsme tomu velmi rádi. Opět se zde vracím ke švýcarskému modelu armády, který je na držení a užívání střelných zbraní domobranci přímo založen. S tím rozdílem, že tyto zbraně domobrancům zajišťuje stát, stejně jako výstroj, výcvik, systém fungování a vše, co s tím souvisí. U nás si domobranec vše potřebné realizuje sám ze svého (rodinného) rozpočtu….. Patří jim za to můj dík a uznání. Musím poznamenat, že naše členy si vybíráme a nezodpovědní jedinci spíš dříve nebo pak později narazí a prostor v rámci Národní domobrany nedostanou.

Příští otázka: Scházíte se po lesích, kde v utajení probíha tvrdý vojenský výcvik?

Sdílet.

O autorovi

admin