Na otázku odpovídá představitel Rady Národní domobrany Marek Obrtel.

O Češích se říká, že jsou národem mírumilovných holubiček, stranící se všeho, co zavání bojem. Na druhou stranu patříme mezi země s relativně slušně vyzbrojenou populací. Jak si to vysvětlujete?

Pokud se na to podívám například svýma očima, vysvětlení je nasnadě. Tak jako jsem tíhnul k povolání vojenského lékaře, měl jsem odnepaměti rád i zbraně. Chladné i palné, historické i moderní, myšleno především ty ruční. A podotýkám, nejsem myslivec, na ta „chlupatá milá zvířátka“ jsem nikdy nedokázal vystřelit… Od roku 1992 vlastním tzv. „zbrojní průkaz“ a zbraně jsem si kupoval pro radost a pro zábavu. To myslím dělalo i mnoho mně podobných lidí. Ti pak tvořili základ komunity držitelů zbraní. Dnes máme (nepletu-li se podle posledních mně dostupných údajů) něco pod 400.000 držitelů zbrojních oprávnění a necelý milion legálně držených střelných zbraní kategorií A, B a C. Otázka zní, kdy nastal takový „boom“ v potřebě mít oprávnění k držení střelné zbraně a vlastnit zbraň? Bylo to ne náhodou kolem roku 2012 – 13 a trvá do současnosti….

Proč je to zrovna toto období a proč tomu nebylo dříve….. Lidé prostě cítí a vidí to v přímém přenosu v mnoha zemích západní, severní a jižní Evropy, že může nastat situace, kdy se budou muset o svou bezpečnost a životy své a svých blízkých postarat sami. Navzdory propagandistickým tvrzením pohlavárů Unie o tom, jak nás všechny ty současné multikulturní programy a procesy, běžící napříč Evropou, obohatí!!!

Způsob tohoto obohacení velmi dobře vystihla (jako jedna z mnoha) například Kateřina Janouchová, žijící ve Švédsku, která popsala v plné nahotě současný způsob života ve švédských velkoměstech a nejen tam. Její závěr byl, že Švédsko se stává pro Švédy neobyvatelnou zemí a mnozí uvažují o emigraci z obavy o svou bezpečnost a o životy svých blízkých.

Vysoký francouzský policejní důstojník se zase vyjádřil veřejně na téma řešení migrační krize ve Francii, že tato již nelze zvládnout jinak, než za cenu občanské války v zemi. Byl okamžitě propuštěn, ale jím popsaný problém samozřejmě existuje dál.

Jistý francouzský vědec se vyjádřil, že stávající situace kolem migrační krize ve Francii je již neudržitelná a že by bylo záhodno přemýšlet o tom, aby se někde na teritoriu Francie vyčlenilo území, na kterém by vznikl jakýsi muslimský stát, tam by se přesídlili místní migranti a „dali by pokoj“, čímž by byl problém vyřešen. No, při vší úctě k autorovi tohoto „řešení“, větší hloupost jsem opravdu neslyšel. Dokazuje to však jednak slova onoho policejního důstojníka, ale svědčí to i o naprosté beznaději obyvatel takto postižených zemí Západní Evropy (Norska, Švédska, Belgie, Nizozemí, Francie, Německa, Itálie, Řecka a dalších) kteří si uvědomují, že se postupně stávají rukojmími sílící a radikalizující se islámské populace…. Možná už chápete, proč se lidé rozhodli se ozbrojit a neponechat věci náhodě. Nevěří prostě našim politickým představitelům, námi „voleným“ zastupitelům, našim „zaměstnancům“, že budou jednat v zájmu národa, naší vlasti a jejích občanů.

Příští otázka: Členové Národní domobrany jsou také ozbrojeni?

Sdílet.

O autorovi

admin