Na otázku odpovídá představitel Rady Národní domobrany Marek Obrtel.

Je vaše domobrana, po vzoru armády, řízena hierarchicky? Máte členy po celé republice? Jak se regionálně organizují? Může vzniknout nějaká hlídka v rámci jedné obce?

Máme své členy a sympatizanty po celé republice a spolupracujeme a zejména se snažíme ještě více spolupracovat i s podobnými organizacemi v ostatních zemích zejména střední Evropy.

Základem a nosným prvkem Národní domobrany jsou však právě skupiny v jednotlivých obcích a městech. Ideální by bylo, kdyby každá obec měla svou domobraneckou skupinu, klidně vzniklou třeba na bázi dobrovolného hasičského sboru nebo Sokola… Domobranci žijící v dané obci či městě nejlépe znají problematiku dané lokality, silné stránky i slabiny, zdroje vody, energie, zásobárny potravin, pohonných hmot, skládky, rizika průmyslová i jiná, ale také možnosti vytváření opěrných bodů a hlídkových stanovišť pro případ nutnosti obrany obce proti nájezdníkům apod.

Hierarchie samozřejmě nějaká existovat musí, ale nedá se srovnávat s tou armádní. Právě proto, že principem výstavby Národní domobrany je její vytváření odspoda a základními funkčními prvky jsou domobranecké skupiny.

Příští otázka: Je v naší společnosti vůbec zájem o členství?

Sdílet.

O autorovi

admin