Tazatel Tomáš Vaněk, předseda NÁRODNÍ ASOCIACE OBRANY OBČANSKÝCH SVOBOD A PRÁV, klade otázku panu pplk. v.z. MUDr. Marku Obrtelovi, členu Rady Národní domobrany, kandidujícímu do Senátu.

 

Naším cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby.
Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Na tomto místě musím v prvé řadě uvést, že jsem člověk respektující práva a povinnosti jako dvě rovnocenné normy lidského bytí ve společnosti. Porušení této rovnováhy vede k anarchii nebo k totalitě a obojí je zhouba pro společnost. V současné době jsme svědky toho, jak se dá manipulovat s pojmy, jako je svoboda, demokracie či lidská práva. Nelze na tomto místě neuvést dva citáty „známých osobností“, od kterých se následně můžeme odrazit v odpovědi na položenou otázku.

Přibližně 420 let před Kristem řekl starořecký filozof Socrates: „Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie. Demokracie jim to umožní…“.

Jen pro doplnění pak ještě citát amerického prezidenta G. W. Bushe jr., nazývaného také „prezident-válečník“ ze dne 30. července 2001 pro Business Week: „Demokracie je problém, diktatura by byla setsakra snazší, o tom není sporu!“.

Dejme si nyní oba citáty do souvislosti, podívejme se, jak vypadá současná situace nejen v naší zemi, ale v celé západní Evropě nebo ve Spojených státech amerických a odpovězme na otázku!

Na jednu stranu jsme svědky toho, jak si mnozí pletou demokracii s anarchií anebo jak je pro někoho demokratické pouze to, co chce on sám, opačný názor je okamžitě označen za extremismus či jiný „ismus“ podle situace. Na druhou stranu si vládnoucí globální elity, tedy kriminální finanční oligarchie (KFO) globalistů uvědomuje, že se jí situace vymyká z rukou. Jednak proto, že věčné zištné úlitby – viz citát Socrata – již způsobily, že situace je nezvládnutelná – viz citát G. W. Bushe, a pak také proto, že existuje nemalá skupina těch, kteří již prohlédli praktiky KFO a aktivně se jim brání s cílem zabránit novodobému otroctví a likvidaci naší civilizace v neokoloniálním prostředí korporátního fašismu. Je tedy samozřejmě snahou co nejvíce uvěznit tuto skupinu do svěrací kazajky a nedovolit jí dělit se o své poznatky a názory s širší veřejností. Následují osvědčené Goebelsovské praktiky, jako je cenzura, omezení svobody slova, projevu, mediální manipulace, propaganda, kriminalizace pravdy, odzbrojení občanů, vykořenění rodin, států a národů, devastace morálky a mnoho dalších. Neboli popírání základních lidských práv a svobod, takových, na kterých skutečně záleží, i když jsme si vědomi nutnosti rovnováhy práv a povinností, jak jsem zmínil v úvodu. Naplňují se tedy v celém rozsahu slova Socrata z doby před 2450 roky.

Takovým praktikám je třeba razantně zamezit a to může udělat pouze uvědomělý, jednotný a statečný, vlastenecky založený občan, orientovaný na tradiční skutečné hodnoty evropské civilizace. Toto byl také jeden z hlavních důvodů vzniku Národní domobrany jako nezávislé, veřejně apolitické a nadstranické iniciativy občanů v ČR, hledající partnerství v ostatních zemích střední a východní Evropy anebo v podobných institucích Evropy západní.

pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel

Sdílet.

O autorovi

admin