Tazatel Tomáš Vaněk, předseda NÁRODNÍ ASOCIACE OBRANY OBČANSKÝCH SVOBOD A PRÁV, klade otázku panu pplk. v.z. MUDr. Marku Obrtelovi, členu Rady Národní domobrany, kandidujícímu do Senátu.

 

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.
Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

 

Přibližně před 30 lety bych nad takovou zákonnou úpravou pravděpodobně delší dobu přemýšlel a zvažoval všechna její „pro“ a „proti“ hodně pečlivě. V dnešní době to mám velmi ulehčeno. V podstatě není nad čím přemýšlet. Změnilo se celospolečenské klima, narostl objem závažné trestné činnosti, její charakter, nefunguje dobře soudnictví, byl zrušen trest smrti jako hrozba pro pachatele nejzávažnější trestné činnosti a recidivisty, nyní stále intenzivněji hrozí následky masové ilegální imigrace i naší zemi. Poddimenzované stavy Policie ČR a jejich často velmi komplikovaná práce nedávají občanům naději, že jejich životy a zdraví budou adekvátně ochráněny. Je velmi naivní představa, že samotná žena v rodinném domě, matka několika dětí, bude muset při nečekané návštěvě násilníka nebo zloděje uplatnit nejdříve „adekvátní – přiměřený“ způsob sebeobrany, třeba pěstí nebo paličkou na maso či hlasitým voláním o pomoc, než použije svou legálně drženou zbraň na obranu života a zdraví svých dětí a sebe samé. Přičemž pachatel pak nezřídka u soudu vypoví, že vytloukl okno nebo vylomil zámek jen proto, že si spletl dveře a neměl klíče, bez úmyslu někomu ublížit.
Podporuji tedy uvedenou úpravu právního řádu podle vašeho návrhu.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Abychom si demokracii nepletli s anarchií. Abychom si vážili práv a svobod, které ještě máme a dokázali se jako občané postavit za jejich zachování. Abychom vždy a všechno, co se bezprostředně dotýká našeho života, posuzovali z hlediska přínosu pro příští generace, tedy pro naše děti a vnuky. Abychom používali zdravý selský rozum tam, kde se nás systém snaží manipulovat nesmysly. Jako národ máme velkou sílu, ale neumíme ji dát najevo. Tak ať se nám to lépe daří.

 

pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel

Sdílet.

O autorovi

admin