V následujícím textu předkládáme veřejnosti studii z roku 2008, provedenou NIH (National Institutes of Health), Bethesda, Maryland, na níž se podílel také „jistý nám dobře známý epidemiolog“, podezřelý z organizace současné tzv. pandemie COVID-19 (připravované minimálně od roku 2012), dr. Anthony S. Fauci.

 

Studie si předsevzala zhodnotit skutečné příčiny úmrtí naprosté většiny zemřelých pacientů během celosvětové pandemie „španělské chřipky“ z let 1918 – 1919 a dalších tří proběhlých pandemií chřipky během posledních 120 let. Sesbíráno a využito bylo maximum dostupných údajů v mnoha světových jazycích, které byly pečlivě analyzovány a závěrem bylo zjištěno, že většina úmrtí v době pandemie chřipky v letech 1918–1919 pravděpodobně přímo souvisela se sekundární bakteriální pneumonií způsobenou běžnými bakteriemi horních cest dýchacích. Méně dochované údaje z následujících pandemií z let 1957 a 1968 jsou v souladu s těmito poznatky. Znamená to tedy, že bezprostřední příčinou smrti nejsou postižení samotným virem chřipky, a to i postižení velmi závažná vzhledem k prokázaným změnám na epitelu (krycí tkáni) dýchacího ústrojí ve všech etážích, ale následná nasedající sekundární infekce bakteriální. Průběh a prognoza sekundární bakteriální pneumonie je o to závažnější, čím větší počet patogenů (typických – tzv. pneumopatogenů i netypických – tedy těch ostatních) se na sekundární (nasedající) infekci podílí.

 

Tyto závěry musí mít samozřejmě dopad také na preventivní opatření v ochraně veřejného zdraví a samozřejmě na adekvátní léčebné postupy v léčbě pacientů se závažným průběhem onemocnění.
Současná „pandemie“ COVID-19 naplňuje velmi podobné statistické kolonky, jako tomu bylo u několika méně závažných pandemických výskytů chřipky v minulosti. Studie pak ve svém závěru sděluje následující: „Tato práce nás vede k závěru, že kromě těchto kritických snah (pozn.: vylepšení samotné antivirové léčby a protichřipkové vakcinace) by v pandemickém plánování měla být mezi nejvyšší prioritou prevence, diagnostika, profylaxe a léčba bakteriální pneumonie, stejně jako hromadění antibiotik a bakteriálních vakcín……“. Zde je pouze nutno poznamenat, že důraz zde kladený na vakcinační terapii a prevenci dalšího šíření chřipky nemá nic společného se šílenstvím a pokoutními záměry, kterými se nyní řídí nadcházející pokus o vakcinaci planety vakcínami proti COVID-19, jakkoliv se „pomazané hlavy z vakcinačních korporátně – fašistických farmaceutických koncernů Billa Gatese a dalších“ mohou na toto odvolávat také.

 

Zásadním závěrem, který si z této studie můžeme udělat je to, že pokud hlavní příčinou úmrtí drtivé většiny obětí pandemických chřipek za posledních 120 let byly nasedající sekundární bakteriální pneumonie, pak je naprosto nevhodné paušální dlouhodobé nošení roušek celou populací ve všech prostorách a dokonce i na veřejném prostranství (tedy venku). Toto je totiž přesně ten způsob, jak do dýchacích cest nemocného chřipkou nebo COVID-19 spolehlivě vpravit nadlimitní množství bakterií – pneumopatogenních i jiných – z našich horních cest dýchacích, spolehlivě pomnožených na naší půl hodiny až čtyři hodiny nošené roušce, která je spolehlivým médiem právě pro kultivaci všech možných námi vydechovaných bakteriálních kmenů. Tím může dojít ke vzniku právě té tolik obávané a nejvíce nebezpečné směsné sekundární bakteriální pneumonie, která zabíjí.

 

 

Český překlad studie: FLU_MASK_FAUCI_CZ

Anglická verze: https://bit.ly/SPANISH-FLU-MASK-EN

 

 

Sdílet.

O autorovi

admin