Prohlížení: ČLÁNKY

ČLÁNKY
Od
Petice proti Dublinu IV.

VELMI DŮLEŽITÉ!!! Vážení přátelé Národní domobrany!!! Již přibližně od počátku měsíce března běží v rámci iniciativy Platforma Evropské civilizace (více na www.platformaec.cz) – volného sdružení řady vlasteneckých iniciativ, osob, sdružení,…

ČLÁNKY
Od
PODPORUJEME BULHARSKÉ VLASTENCE

NÁRODNÍ DOMOBRANA PODPORUJE BULHARSKÉ VLASTENCE! Společná cesta a cíl – ochrana našich domovů, národních kulturních tradic a základních hodnot evropské civilizace! „Národní domobrana uzavřela s bulharskou vlasteneckou organizací BNO–Šipka dohodu…

ČLÁNKY
Od
ŘEDITEL REDAKCE PARLAMENTNÍCH LISTŮ POLANSKÝ TRVÁ NA SVÝCH SLOVECH O “VYHLAZENÍ” NELY LISKOVÉ A NÁRODNÍ DOMOBRANY A NA TOM, ŽE JEJÍ NÁZORY NESMĚJÍ BÝT NA PL PUBLIKOVÁNY. JIŘÍ VYVADIL JEHO PŘÍSTUP CHVÁLÍ A OZNAČUJE NELU I DOMOBRANCE ZA “MAGORY”

Ředitel redakce Parlamentních listů Jaroslav Polanský znovu veřejně potvrdil svá slova o “vyhlazení” Nely Liskové a Národní domobrany jako takové a pokračuje tak ve svém agresivním, profesionálně neobhajitelném přístupu k…