Představitel rady Národní domobrany František Krejča se zamýšlí nad příčinami dnešního, havlistickými médii a jejich zahraničními vlastníky záměrně vytěsňovaného a bagatelizovaného výročí obsazení okleštěné Československé republiky vojsky hitlerovského Německa a říká jasně: “Kdo se sám, dobrovolně vzdá – ten prohrává víc než kolik by ztratil, kdyby se bránil. Dobrovolně se vzdát, znamená prohrát a ztratit vše nebo téměř vše!”

„Na 15. březen připadá výroční jedné z nejvíce tragických událostí v českých moderních dějinách. Je tomu 77 let, kdy hitlerovské Německo obsadilo území zrazené, zaprodané a rozbíjené Československé republiky. Naše vlast byla již dříve z rozhodnutí mezinárodních elit zbavena velké části svého území. Stalo se tak na základě mezinárodních dohod, kdy se jednalo o nás bez nás. Ztracené území, které naší zem ohraničuje, bylo a vždy bude mimořádně důležité z hlediska vojenské obrany státu. Tehdejší republika tím ztratila možnost obrany, podstatnou část svého ekonomického potenciálu a značné množství obyvatelstva. Byla donucena odzbrojit a rozpustit armádu. Do té doby byla naše země demokratickým prosperujícím státem. Nyní v ní nastal ideový chaos a zmatek, vlastenecké až vypjatě národovecké názory byly konfrontovány s poraženectvím, ustrašeností, zrádcovstvím a nezastíranou ochotou či přímo připraveností ke kolaboraci s novými pořádky a s novými pány a důležité úřady a instituce, soudy a média pozvolna ztrácely schopnost být oporou pro demokratickou společnost.

Přišli jsme tehdy o svobodu a demokracii, protože jsme byli zrazeni, podvedeni a obelháni. Je ale tragédií, že se tak stalo nejen ze strany zahraničních elit, nejen ze strany našich bývalých přátel, ze kterých se stali zrádci! My sami sebe jsme obelhali, podvedli a zradili. Jsou situace, kdy se lidé dohodnou a doporučí si navzájem určité jednání, postup v nějaké věci… Stejně tak, i když v míře neporovnatelně závažnější, to platí v případě států a mezinárodních vztahů. Státy uzavírají smlouvy, které – pokud je jejich platnost spravedlivě vyvážená – by měly být respektovány.

My jsme tehdy respektovali a přijali mnichovskou dohodu, která nám byla vnucena! Tehdy jsme jí možná měli odmítnout a měli jsme se bránit. Tento názor není neoprávněný – německá veřejnost nebyla na válku připravena a velení německé armády si jí skutečně ještě nepřálo a pravděpodobně by vůči Hitlerovi byl proveden puč. Navíc, západoevropské elity, které byly Hitlerovi nakloněné, měly ve svých zemích silnou opozici a pokud by se naše republika bránila, tlak veřejnosti by je nutil ke změně postojů. Lidé doma i v zahraničí očekávali, že se Československo bude bránit. Nejen stát, lidé sami pomáhali pořizovat výzbroj armádě vlastními finanční dary a sbírkami… Nebezpečí národ spojovalo. Západní elity potřebovali Hitlera nasměrovat na bolševické Rusko a pokud by se Československo bránilo, stálo by jejich zájmům v cestě. Ale nebylo přece naší povinností jim vyhovět! A jak se ukázalo, kapitulací jsme opravdu nezískali nic.

Víme, jak všechno probíhalo a skončilo. Byla o tom všem řečena a napsána mnohá moudrá, všeobecná i pošetilá slova pro a proti; vše podstatné bylo mnohokrát zdůrazněno, opakováno a popíráno. Ale z těch diskuzí, polemik a analýz, pokud skutečně byly zamýšleny a vedeny upřímně, správně a objektivně, vyplynulo, že březnové události před sedmdesáti sedmi lety opětovně potvrdily pravdivost toho, co je opakováno neustále, ve všech dobách, ve všech zemích a za jakýchkoli situací – Kdo se nebrání, je ochoten a připraven ustoupit. Kdo ustupuje, je ochoten a připraven se vzdát. A kdo se sám, dobrovolně vzdá – ten prohrává víc než kolik by ztratil, kdyby se bránil. Dobrovolně se vzdát, znamená prohrát a ztratit vše nebo téměř vše! A to jsou pravdy, které mají platnost přírodního zákona.

Má ještě vůbec smysl dnes opět mluvit a psát o neblahých tragických událostech v březnu 1939? Je to už tak dávno! Navíc by třeba nebylo rozumné připomínat západním spojencům jejich tehdejší ničemnosti a zradu. Možná dokonce by třeba někteří tuzemští ochránci pevného a nerozborného přátelství a spolupráce s nositeli evropských hodnot a soudobých euroamerických civilizačních vymožeností, ráčili projevit nejjasnější nelibost nad tou naší čecháčkovskou nevděčností – vždyť kdo nás ochraňuje, kdo nám dává materiální blaho a kdo pro nás v současné době navíc ještě zajišťuje vydatné multikulturní obohacení!? Nemluvě o tom, kdo to tady tak obětavě koordinuje a zabezpečuje zevnitř a takříkajíc nezištně, prakticky zadarmo, že?

Ale dosti ironie. Právě vzhledem k tomu, jak stále platné zkušenosti se s březnovou tragédií pojí, je potřeba na ní znovu a znovu poukazovat. Je potřeba připomínat si jí právě v současné době. Současnost je totiž jen zdánlivě jiná, ale ve skutečnosti jde o totéž – jsme ohrožováni nebezpečím, které může úplně rozvrátit a zničit naši zem. Na tom, aby to zdárně a k naší škodě proběhlo, dbají zahraniční nadnárodní elity a přímo u nás to zajišťují jejich poskoci. Celá situace zdánlivě už nyní vede ke zmatkům ve společnosti, k rozpadům pevných postojů, ke ztrátě hodnot a k vyprázdnění pojmů. Opory a symboly státnosti jsou oklešťovány a likvidovány, armáda, média, univerzity, důležité orgány, úřady a instituce přestávají sloužil této zemi a jejím obyvatelům. Země je rozkrádána, je zbavena schopnosti a možnosti se bránit, občané jsou obelháváni a klamáni… Vše je prý správné, potřebné a nezbytné, protivit se tomu a kritizovat to nelze, protože je to v souladu s mezinárodními dohodami a odmítat to je protiprávní. Stejně jako tehdy to poslouchali generace našich rodičů a prarodičů, slyšíme i my dnes – že odmítat a protivit se může jen zpozdilec nebo opravdu špatný člověk, protože přeci jde o budování nového světa, jde o nové pořádky. A opět už je poraženectví, ustrašenost, zrádcovství a připravenost ke kolaboraci.

Stejně jako tehdy stojíme na rozcestí. Ale poučení z historie platí a my si nesmíme lhát. Buďto se bázlivě přikrčíme, zradíme sami sebe a pak poneseme důsledky své ustrašenosti nebo se postavíme tomu, co nás ohrožuje. Máme povinnost říci – jednáte o nás bez nás. Rozhodujete o něčem, do čeho vám nic není. Vaše plány nás nezajímají. Tohle je náš domov, tohle je naše země a my jí budeme bránit. Stejně jako tehdy, platí i dnes, že kdo ustoupí o píď, ztrácí míle. Kapitulovat znamená nezachránit nic a ztratit vše! A tím není myšlena jen ztráta pohodlí nebo relativního blahobytu. Tehdy jsme kapitulovali. Dnes už nesmíme.

Pokud nás nejsou schopni bránit naši představitelé, musíme se bránit sami. Musíme zakládat Národní domobranu!”

 

Sdílet.

O autorovi

František Krejča