HROZBA PRO PŘÍSLUŠNÍKY NÁRODNÍ DOMOBRANY
A OSTATNÍCH DOMOBRANECKÝCH ORGANIZACÍ

Domobranecké organizace se staly, zejména po svém sjednocení a v poslední době vůbec, terčem mnoha útoků ze strany jak systému (Ministerstva vnitra a jeho složek), tak jeho součástí, jakou je zejména Bezpečnostní informační služba – BIS.

Proč se tak stalo? Tato logická otázka se dere na rty každému normálně myslícímu člověku, protože ve skutečnosti není jediného rozumného důvodu, proč by k takové diskriminaci a předsudečné nenávisti mělo vůči občanským domobraneckým iniciativám docházet.

Odpovědí na tuto otázku je pouze a jen jedna možnost. Domobranecké organizace vadí systému v tom, že jim překážejí v jejich snaze „prodat“ naši vlast tu těm, tu oněm, kteří o to dlouhodobě usilují a snaží se naši zem a její občany zotročit a podmanit si je v rámci novodobého uspořádání světa, což naší vlasti nepřinese samozřejmě nic dobrého.

Tlak na domobranecké organizace se znovu započal intenzivně vyjádřením ministra vnitra Hamáčka, známého zaprodance a vlastizrádce, který chce domobrance pokutovat částkou až 200.000 Kč za členství v domobraně, tento tlak poté vystupňoval hlavní představitel a šéf „čučkařů“ z BIS, soudruh Koudelka, který se nervově zdekompenzoval (čímž se pasoval do role výkonného praporčíka roty a ne do postavení šéfa tajných služeb státu) a vyhlásil genocidu domobranců, kteří mají být rovnou „zavíráni“ za své členství v domobraně.

Z tohoto a dalších důvodů je opodstatněné očekávat, že budou následovat represe vůči domobrancům a bude se čekat na záminku, jak domobrany očernit a šikanovat. A nejen čekat. Záminka může být i uměle vytvořena.

Velení domobraneckých organizací očekává přímé intervence do našich řad a zneužití naší ideologie proti nám samotným. Očekáváme takzvané „operace pod falešnou vlajkou“ – „False Flag Operations“ a útoky proti jednotlivcům, zejména z vedení domobran.

Z tohoto důvodu se představitelé domobraneckých organizací v naší vlasti dohodli na společném postupu a prevenci takových situací.

JAKO VELITEL NÁRODNÍ DOMOBRANY A PŘEDSTAVITEL RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY V SOUVISLOSTI S VÝŠE UVEDENÝM VYDÁVÁM NÁSLEDUJÍCÍ NAŘÍZENÍ

Všem domobrancům se tímto zakazuje účast na jakýchkoliv akcích a veřejných shromážděních v souvislosti s výročím tzv. „sametové revoluce“, zejména ve dnech 16. – 17. listopadu 2019, pod hlavičkou Národní domobrany.

Věnujte se v těchto dnech svým rodinám a svým blízkým, pečujte o teplo rodinného krbu a buďte připraveni na řešení mimořádných situací, které by mohly nastat. Nenechte se v žádném případě vyprovokovat ničím a nikým k nepředloženým projevům odporu a násilí, což nemá žádný jiný smysl, než právě ten, diskreditovat domobraneckou myšlenku v naší vlasti.

Dosavadní kázní a disciplínou jsme dosud vždy dokázali čelit podobným snahám a věřím, že díky Vašemu pochopení tomu tak bude i nadále.

S přáním lepších zítřků
velitel Národní domobrany a člen Rady Národní domobrany
MUDr. Marek Obrtel
za Radu ND

Sdílet.

O autorovi

admin