Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity pořádala v rámci „Masarykových debat“ ve středu 6.listopadu debatu na téma  „Čeští vojáci mají odejít z Afghánistánu“..

Jedním z pozvaných byl také účastník řady zahraničních misí AČR nejen v Afghánistánu, pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel, kterého koordinátor Michal Pavljuk  pozval  na besedu mailem 18.října a po potvrzení ze strany Marka Obrtela ještě následující den upřesnil formát besedy.
3.listopadu, ale přišlo zamítavé stanovisko k účasti MUDr.Obrtela ze strany Kolegia SS IIPS, které na základě dvou zpráv, článků z roku 2016, rozhodlo o neúčasti pana doktora.
„Dôvodom sú pre nás nezlúčiteľné vyjadrenia kritizujúce demokratické princípy, ktoré si náš spolok nesmierne váži. Ako študentská sekcia IIPS sme spolkom, ktorý je silno apolitický, no zároveň si cení demokratické hodnoty zakorenené v našej spoločnosti. Viacero ľudí z nášho spolku sa vyjadrilo kriticky k Vašej dehonestácií hodnôt, ktoré sa snažíme zdieľať  a šíriť. Obávame sa, že výroky dehonestujúce demokratické hodnoty by  mohli zaznieť aj na debate, a preto sme sa takto rozhodli. Ako dôkaz  nášho odôvodnenia posielam Vaše články, ktoré nám však v čase zaslania pozvánky pre Vás neboli známe. Začali nás na nich však až postupne upozorňovať ľudia, ktorých pohoršila táto pozvánka. Nesnažíme sa  spochybňovať Vašu empíriu vzhľadom na Vašu účasť na zahraničnýchmisiách, no myslíme si, že spôsob prezentácie Vašich názorov pomocou agresívnych a expresívnych slovných spojení nie je vhodný na akademickú  pôdu,“ podepsáno „Kolegium SS IIPS“.
Pokračování na:

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/zamlcovani-pravdy-tak-to-se-asi-uci-na-masarykove-univerzite-v-brne/

 

ZDROJ: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/zamlcovani-pravdy-tak-to-se-asi-uci-na-masarykove-univerzite-v-brne/

Sdílet.

O autorovi

admin