FRANTIŠEK KREJČA: NEJSTE TU VÍTÁNI. ODEJDĚTE!

0

Do Evropy stále přicházejí masy běženců. V loňském roce se oficiální propaganda snažila veřejnost evropských zemí přesvědčovat, že přeci jde o válečné uprchlíky ze Sýrie, kteří utíkají před Assadovým zrůdným režimem a lidem v nouzi přeci musíme pomáhat a že je naší povinností „vítat je a přijímat“. Ale celý rok do Evropy směřovali v drtivé většině pouze statisíce mladých zdravých mužů bez rodin a nikdo nevysvětlil, proč vůbec tito muži do Evropy přicházejí? Proč utíkají od své povinnosti bránit svoji zem před nepřítelem a svoje rodiny zanechávají napospas hrůzám válek?

Pozvolna pak vycházelo najevo, že migraci někdo organizuje a řídí – a mnoho zpráv hovořilo o amerických organizacích a saúdských penězích. Migranti jsou údajně Syřané, ale přitom jdou ze subsaharské a severní Afriky, ze Somálska, Eritreje, ze zemí Blízkého Východu a bůh ví odkud ještě… A všichni směřují do Evropy! Proč!? Vždyť to jsou muslimové, tak proč nejdou ke svým souvěrcům? Proč je s výjimkou Libanonu a Turecka sousední islámské země nepřijímají?

Prý to jsou zubožení uprchlíci před válkou! Přitom ty doslova maximální až přehnané odhady hovoří o tom, že pouze 20 až 25 procent z celkového počtu jsou uprchlíci ze Sýrie nebo z oblastí, kde skutečně válka a konflikty probíhají už několik let. Ale nikdo z vítačů a přijímatelů už při téhle příležitosti nezmíní skutečnost, že to byly USA a státy západní Evropy, kdo tam ty války rozpoutal. Ostatní běženci jsou ze zemí, kde je bezpečí a klid. V současné době dokonce už také představitelé EU oficiálně přiznávají, že více jak 60 procent běženců jsou ekonomičtí migranti, kteří jen jdou „za lepším“ – objektivní a střízlivé odhady hovoří o více než 90 procentech z celkového počtu běženců. Tragické je, že se hovoří skutečně jen o odhadech, protože nikdo neví přesně, kolik jich doopravdy v Evropě je. V evidenci přicházejících migrantů byl po většinu loňského roku zmatek a nebylo možné provést jí důkladně. Všichni směřovali do Evropy přes Řecko – a řecké úřady na počátku tohoto roku oznámily, že komise EU nechala poslat elektronická zařízení na evidenci běženců až na konci loňského roku, ačkoli bylo smluvně dohodnuto, že zařízení budou dodána už o rok dříve.

Po celé dlouhé měsíce představitelé EU tvrdili, že je potřeba pomáhat, že není jasné jak migraci řešit, že jde sice na pohled o velké počty, ale vlastně tomu tak bude jen dočasně a ve skutečnosti jsou tyto počty téměř zanedbatelné a že je potřeba se poradit jak na to a že nikdo nemusí být zneklidněn, protože EU má všechno pod kontrolou a že evropská ekonomika tyhle lidi potřebuje, protože tady už vlastně nemá kdo pracovat a že – a že … Byly to jen lži, jen samé lži! A migranti mezitím přicházeli v masách, nekontrolovaně. Celý rok byly dveře dokořán.

Lidé u nás jsou při návratu ze zemí Afriky a Asie podrobeni důkladným zdravotním kontrolám, aby neohrozili svoje okolí přivlečenou nákazou; rodiče, kteří nedají své děti naočkovat, jsou vystavení tvrdé šikaně úřadů. Ale migranti přicházejí bez jakékoli kontroly a zdravotnických vyšetření z oblastí, kde jsou naprosto běžné epidemie závažných nemocí; mnozí v sobě nesou choroboplodné zárodky, o kterých nevíme, co s námi mohou udělat… Lékařská vyšetření, která nám jsou tak okázale předváděna v televizních zpravodajstvích, jsou jen chabou a ubohou zástěrkou skutečnosti. Jsme přesvědčováni o multikulturním obohacení a integraci, ale migranti jasně dávají najevo, jak si to „obohacení“ představují! Jejich víra, myšlení, způsob života, jejich kulturní hodnoty jsou neslučitelné s našimi – a oni se netají tím, že se považují za nám nadřazené.

Jak jeden český bývalý diplomat, který roky působil v islámských zemích, řekl pro všechny …„humanistické, multikulturní, soucitné a pomáhající duše, co se mohou přetrhnout, aby se nějak zavděčily tak zvaným uprchlíkům: Uvědomte si prosím, že podle Koránu, jste jenom jejich služebníci a cokoliv pro ně uděláte, cokoliv jim dáte, je z jejich strany považováno za pouhé splnění vaší povinnosti jako otroka svým pánům. Vaše soucitnost a milosrdenství je chápáno a interpretováno Koránem, jako výraz ponížení, podřízenosti a přiznání nadřazenosti muslimů nad ostatními lidmi. Čím lépe a více jim sloužíte, tím více jich bude chtít přijet a užít si dobrovolných otroků a zejména otrokyň. Od malička je to takto učí a po příchodu do Evropy se v jejich očích toto učení potvrzuje…“

Protože radikální islamismus, který vede svatou válku s nevěřícími, je na vzestupu, přicházejí spolu s migranty nepozorovaně mnozí džihádisté, kteří se snadno v tom množství ukryjí. Vždyť jen Němci sami přiznávají, že zhruba tři sta tisíc běženců se volně pohybuje po Německu (nebo po Evropě) a nikdo nemá ponětí, kde jsou. Šéf německé tajné služby uvedl, že 70 až 80 procent migrantů jsou mladí muži od 16 do 35 let, část z nich má bojovou zkušenost, někteří válčili za Islámský stát a někteří přicházejí do Evropy s příkazem k boji. V Německu je údajně zhruba 8000 islamistů, kteří prosazují násilný džihád a mohou zde plánovat teroristické útoky.

Chce snad někdo tvrdit, že všechny tyto nejasnosti jsou jen náhodné!? Vše naopak nasvědčuje tomu, že se jedná o naplnění záměrů světových elit – tradiční Evropa má být násilně islamizována, evropské národní státy a evropská kultura mají zaniknout a evropské národy mají být rozmělněny a smíšeny s migranty.

Od letošního roku máme přijímat migranty u nás. Naši politici a různé VIP nám tvrdí, že tihle nešťastníci pomoc potřebují a stejně jich k nám přijde jen několik set nebo nanejvýš několik tisíc; a navíc – oni k nám jít nechtějí a nezůstanou tady. Ale mezitím vyšlo najevo, že už několik let jsou připravovány programy integrace uprchlíků do naší společnosti, jejich usídlení ve vybraných lokalitách mezi našimi spoluobčany a zařazování jejich dětí do škol. A že už na to jsou vyčleněny peníze. Ale jaképak jejich děti v našich školách a jaká integrace!? Vždyť jsme byli neustále přesvědčováni, že se nás migrace vlastně netýká; vždyť oni u nás stejně nebudou a pokud vůbec, tak jen v nepatrných počtech! Na přímé otázky ale nikdo z politiků a odpovědných činitelů nereaguje. Nikdo neřekl, o jaké počty půjde. Odhady ovšem hovoří o statisících!

Nyní přišel pravý čas říci našim politikům – jakým právem si dovolujete jednat a rozhodovat o těchto věcech bez našeho souhlasu?! Ptali jste se nás, občanů téhle země!? Komu vlastně vy lokajové sloužíte – svému národu nebo světovým elitám!?

Případným „národním hostům“ vzkazujeme – Tohle je naše země a vy tu nejste vítáni!

por. v.v. PhDr. František Krejča,
člen rady Národní domobrany

O autorovi

František Krejča