Představitel rady Národní domobrany František Krejča shrnuje dosavadní slova a činy vyšinutých nebo zaprodaných politiků a jejich nadnárodních loutkářů, jakož i jejich obludné záměry s našimi životy.

„Celý minulý rok se do Evropy valila migrační vlna, která svým rozsahem daleko převýšila počty migrantů, kteří do Evropy přicházeli v uplynulých letech. A EU se snažila vzbudit dojem, že – je to normální a vlastně potřebné. Když tomu lidé nechtěli uvěřit, EU začala tvrdit, že – je to trochu nečekané, ale je to pod kontrolou! Potom začala sdělovat, že – je to překvapivé a musí se to řešit! Potom nás halasně ubezpečila, že jsou intenzívně hledány způsoby, jak řešení nalézt. A nakonec jsme se na přelomu minulého a letošního roku dozvěděli, že řešení bylo nalezeno a příliv běženců se sníží. Nějak do toho ale nezapadla informace z konce února tohoto roku, že za první dva měsíce tohoto roku přišlo do Evropy tolik migrantů, kolik jich bylo za téměř celé první pololetí loňského roku! Je někde chyba? Někde se něco jen zadrhlo? Nebo je to snad jinak? Ano! Je to jinak.

Nadnárodní elity mají svoje záměry a mají svoje poskoky, kteří jejich záměry provádějí. Hledejme je v řadách politiků, ekonomů, publicistů… a to nejen pouze jinde ve světě a v Evropě! Podstatné části našeho establishmentu se to týká také, samozřejmě! Příval migrantů má přispět ke smísení ras v Evropě, zničení národních států a formování barevné rasy; to vše za průběžného kolapsu států, interetnických konfliktů, válek a ekonomických krizí, včetně epidemií. Není náhoda, že přicházejí hlavně mladí muži. Plán likvidace národů je konkrétní, už po mnoho let realizovaný a co se děje nyní, je pouze jeho další fází! Likvidace národů a národních států je záměr naplňovaný už od 20. let 20. století. Je nesen ideály Panevropy. Sjednocená Evropa, to je jedna z etap tohoto vývoje, ale má to být Evropa bez bílých Evropanů, Evropa se smíšeným barevným obyvatelstvem, které vznikne mísením ras. „Je nezbytné křížit evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo multietnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami.“ Tvůrce této myšlenky Coudenhove–Kalergi je pokládán za otce procesu, který vedl k Maastrichtské smlouvě a k prosazení ideí multikulturalismu. Na jeho počest byla ustanovena Evropská cena a překvapí dnes někoho, že jako první evropský politik ji získala Angela Merkelová v roce 2010?!

Rozmělnění a zničení evropských národů pomocí masové imigrace tvoří základ oficiální politiky evropských vlád – a tedy i té naší. EU zahájila již v roce 1995 proces postupné imigrace několika desítek milionů migrantů (především muslimů ze Středozemí). Do roku 2050 jich podle tehdejších plánů mělo do Evropy přijít 50-80 miliónů. Projekt se jmenuje „Euro–Med“ (Euro–mediterranean partnership; tedy Evropa a oblasti kolem Středomoří) a jeho důvod? Mají přijít miliony nových pracovních sil, aby bylo prý z čeho živit evropské důchodce! Nevzpomíná si někdo v souvislosti s tím na řeči evropských i českých politiků, kteří nás těmito ideály živili již od 90. let minulého století? Evropa vymírá a je potřeba k nám přivést nové, mladé pracovní síly! Tak nám to bylo podáváno! Doposud si pamatujeme konkrétní jména těch našich hlasatelů nových zítřků Evropy a naší republiky. A není proto náhodné, že jsou to opět ti samí, kteří nás také nyní přesvědčují, jak je nezbytné „vítat a přijímat“.

Přitom už v roce 2002 bylo možno narazit na zmínky o tezích Thomase Barnetta, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, který již v roce 2002 hlásal, že: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“ Tyto teze jsou součástí nynější vojenské a zahraniční politiky Spojených států. Nemůže proto překvapit, že když se začaly objevovat informace o tom, kdo organizuje a řídí migraci do Evropy, prapodivně v nich figurovaly americké organizace. Stejně tak oficiální materiály OSN už roky prosazují a vybízejí k přijímání miliónů a miliónů uprchlíků do Evropy: „…aby se kompenzovala nízká porodnost v evropských zemích“. Zpráva Populační komise OSN z roku 2000 má název „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“ a uvádí se v ní, že Evropa bude v roce 2025 „potřebovat“ 159 miliónů imigrantů! Takže už ne 50 nebo 80 miliónů, ale rovnou 159 miliónů! Není divu, vždyť Evropa vymírá a mimo to – tradiční evropské hodnoty stanovují jako naší morální povinnost tyto nešťastníky přijmout.

Aby se toho snadněji dosáhlo, je také potřeba snižovat úroveň vzdělávání evropských dětí, protože nevzdělané, hloupé stádo se dobře ovládá a manipuluje. A tak v celé Evropě dochází ke snižování kvality školství; do škol se zdravými dětmi jsou míseny děti s různými stupni postižení, které nemohou stačit tempu výuky, jsou sem přimíseny děti přistěhovalců, které nemají znalost místního jazyka a tak nemohou, ale ani nechtějí vystačit tempu výuky… Výsledkem je celkově nízká a nekvalitní úroveň vzdělání u celé populace. Tohle by nám mělo být trochu povědomé – nesouvisí s tím náhodou onen prapodivný záměr tzv. inkluze, který je v současné době prosazován také do našeho školství!? Nejde přitom o žádné náhodné momentální improvizace – základní teze těchto vzdělávacích programů už obsahuje projekt OSN s názvem „Agenda 21“. ČR k ní přistoupila v roce 1997. Je to rozsáhlý plán, ve kterém hraje důležitou roli právě výchova dětí a transformace školství a cílem je lidově řečeno tak nízká úroveň vzdělání, kterou lze označit za debilizaci společnosti. Příznačné jsou z tohoto hlediska snahy současné ministryně školství ČR a její slova o tom, že výsledky inkluze se naplno projeví za 70 let!

Tyto plány také nezastřeně počítají s tím, že děti vlastně nemají patřit rodičům, kteří o jejich výchově nerozhodují. Patří státu a rozhoduje o nich stát. Nezní v souvislosti s tím nějak povědomě slova některých našich politiků, že děti mají patřit vládě!? A může snad někoho ještě překvapovat, že – kupříkladu u nás – právě ti, kteří tak naléhavě „vítají a přijímají“ migranty, současně také kritizují postoj české veřejnosti vůči praktikám norského systému sociálně právní péče o děti!? Státní odebírání dětí rodičům probíhá v Norsku (Barnevernet) a v ostatních severských zemích, v Anglii, Německu… A kdo sleduje praktiky českých OSPODů (oddělení sociálně právní ochrany dětí), nemůže nevidět, že u nás jde o zavádění týchž metod. Překvapuje to snad někoho?

Plnohodnotnou součástí této agendy je rovněž propagace homosexuality a důraz na „svobodnou volbu a na právo“ sexuální orientace – gay, lesbička, bisexuál, transsexuál nebo transvestita, která podlamuje přirozenou porodnost v evropských společnostech. Sem patří také tendence k odstraňování přirozených označení a pojmů: muž – žena, otec – matka.

Děti jsou skvělým cílem pro likvidátory evropských národů také z hlediska očkování a z toho vyplývajících zisků farmaceutických koncernů. Je to Bill Gates, podpůrce velkoplošných, ba celosvětových očkovacích akcí, kdo v roce 2010 veřejně uvedl, že vakcíny a očkování mají za cíl snižování počtu obyvatel planety: „Dnešní svět čítá 6,8 miliard lidí a spěje k 9 miliardám. Jestliže odvedeme velký kus práce díky novým vakcínám, zdravotní péči a reprodukčnímu zdravotnictví, mohli bychom to snížit možná o deset nebo patnáct procent.“ A bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace (G. Brock Chisholm) svého času uvedl: “Co lidé musejí všude rozvíjet, to je kontrola porodnosti a smíšená mezirasová manželství, za účelem vytvoření jediné rasy v jediném světě, závislém na centrální autoritě.“

Je tady snad ještě něco nejasného!? Musíme se tomu postavit! Nejsme sami, většina evropské populace se na to dívá stejně. Pro nás je tu jen několik možností a tou nejlepší je formování domobrany. Jedině tak můžeme bránit přívalu migrantů do naší země. A že ho můžeme očekávat už brzy, to je bohužel jisté!“

por. v.v. PhDr. František Krejča
představitel Rady Národní domobrany

Sdílet.

O autorovi

František Krejča