Představitel Národní domobrany Marek Obrtel komentuje současné i budoucí snahy systémových médií o diskreditaci Národní domobrany.

„Tak jsme se konečně dočkali aneb zájem profláknutých mainstreamových médií o Národní domobranu narůstá. Nenechme se však „opít rohlíkem“, nepropadejme falešnému optimismu a raději si řekněme, co od takové „popularity“ můžeme čekat a jaká „podobenství“ nám jednotlivá média postupně přiřknou a hlavně – vymyslí. Po týdnech mediální ignorace jsme v uplynulých dnech byli postupně osloveni třemi známými internetovými vydavateli. Již jména redaktorů dávala tušit, jaký výrobek můžeme z jejich dílny očekávat. Na tom výrobku bude samozřejmě velmi cenné, ponese-li formálně vytesaný text, hlásající, že ten či onen představitel Rady Národní domobrany byl osloven a sdělil nám, že… A ačkoliv sdělil, že dvě a dvě jsou čtyři, redaktor, který musí přesvědčit čtenáře, že dvě a dvě jsou pět, udělá pro tento cíl naprosto všechno. Udělá to za každou cenu a za jakýchkoliv podmínek, protože tak si to jeho oligarcha vlastnící médium a zároveň jeho chlebodárce přeje. Proto si také přece ta mnohdy ztrátová média koupil – rozhodně ne proto, aby psala objektivně, natož pravdu.

Článek či rozhovor z dílny mediokratů vyzní vždy stejně. Rozdíl je pouze v tom, že lépe vypadá, napíšou-li právě ono „zeptali jsme se představitele Rady Národní domobrany a on odpověděl to a to“ (a my jsme si pak z jeho odpovědi vzali jen to, co potřebujeme), než když suše opisují jasná fakta z webu, Facebooku či „VKáčka“. V Radě Národní domobrany jsme celou situaci zvážili a rozhodli jsme se, že svůj čas a energii budeme věnovat a některé vybrané informace sdělovat pouze seriózním médiím, kterými rozhodně nejsou ta mainstreamová. Komunikovat budeme pouze se slušnými, objektivními a pravdu hledajícími novináři. Proto jsme na „lákavé“ nabídky a otázky zmiňovaných zpravodajských webů neodpověděli a v jednom případě ani nereagovali. Jejich články samozřejmě vyjdou. První z nich pravděpodobně již dnes, nejpozději zítra. Vy, domobranci Národní domobrany, samozřejmě víte, že všechny potřebné informace najdete na našem webu, případně na FB či VK nebo v interních e-mailech. To, co nevíte, se můžete dozvědět i jinými, osobními cestami, které budou otevřeny všem, kteří přiloží ruku k dílu a budou se podílet na úspěšném rozvoji Národní domobrany.

Všechno to, co na Národní domobranu postupně vyvrhne vlastizrádná mediální žumpa, proto berte se stoickým klidem a konfrontujte „její“ zdánlivě seriózní informace s realitou, dávejte si je do souvislostí a zpětně posuzujte jejich pravdivost. Smyslem takových mediální manipulací bude vždy poškodit obraz zdola a úspěšně se rozvíjející Národní domobrany, nezávislé, veřejně apolitické a nadstranické iniciativy občanů připravených všemi prostředky bránit domovinu. Články prorežimních pisálků – bez ohledu na naši ochotu či neochotu podílet se na jejich tvrobě – budou samozřejmě vycházet a bude jich přibývat. Nasadí na nás ty nejzdatnější manipulátory a tvůrce falešné reality. Budou nás pomlouvat, dehonestovat, zastrašovat. Budou nás srovnávat s Lidovými milicemi (v tom lepším případě) nebo s oddíly SA (v tom horším případě). Budou nás nazývat „ozbrojenou pěstí“ té či oné politické strany, hnutí nebo skupiny, budou vytvářet fantasmagorická a neexistující spojení mezi osobami, registrovanými spolky a firmami. Budou apelovat na mladé muže a ženy, aby se měli na pozoru před „členstvím“ v takové či podobné „organizaci“, protože by mohli mít v budoucnu problémy ve státní službě a kdoví co ještě.

Budou se pohoršovat nad momentálně neformálním, ale plně legálním statutem Národní domobrany a fňukat nad tím, že se dosud nenašla „kolonka“ pro spontánní domobraneckou aktivitu občanů, kterou jim zaručuje nejvyšší a dosud platný právní dokument státu – Ústava české republiky. Budou připomínat systémové „Kollerovo desatero“, které vzniklo pouze a jedině za účelem plošného zmrazení a celospolečenské diskreditace domobranecké myšlenky. Vzniklo, aby rozvíjející se domobranecké hnutí pod rouškou zdánlivě racionálních připomínek a voláním po „nezbytné“ institucionalizaci vehnalo do náruče totální systémové kontroly prováděné prostřednictvím některé z nově se etablujících, ale režimem kontrolovaných stran. Aby dezorientovalo vlastenecky smýšlející občany ochotné podílet se na obraně vlasti, zničilo jejich zápal a chuť věnovat se domobranecké činnosti a vytvořilo z nich pěšáky na šachovnici cizích zájmů.

Muži a ženy, kteří se během posledních šesti týdnů stali domobranci Národní domobrany, přitom posloužili státu a naší vlasti více, než kdejaký politik za posledních 26 let. Jejich připravenost přinášet oběti a bránit domovinu je obdivuhodným projevem sounáležitosti s jejich komunitou, naším národem a jeho životními zájmy.

Rada Národní domobrany zde není proto, aby současnému establishmentu asistovala při provádění vlastizrádné politiky, ale ani proto, aby sbírala politické body za účelem vítězství ve volbách. Je zde proto, aby pomohla zformovat nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou domobraneckou iniciativu občanů připravených všemi prostředky bránit domovinu, jejíž existence a konání je a vždy bude plně v souladu se zákony České republiky. Iniciativu spoléhající na občanskou odvahu, osobní aktivitu a systematickou práci všech domobranců. Naše sebevědomá, dobře organizovaná, jednotná a silná Národní domobrana pak bude schopná vahou svého slova ovlivňovat a měnit věci i tam, kde to dnes, v rámci stávajícího politického systému, není možné.

Národní domobrana patří nám, lidu České republiky, a vždycky bude!“

Sdílet.

O autorovi

Marek Obrtel