SOCIOPAT COUDENHOVE-KALERGI SE PŘESNĚ PŘED 45 LETY PROPADL DO PEKLA, ALE JEHO PLÁN NA „ZNIČENÍ EVROPSKÝCH NÁRODŮ A JEJICH NAHRAZENÍ EUROASIJSKO-NEGROIDNÍ RASOU“ DNEŠNÍ ZLOČINNÁ EU STÁLE REALIZUJE

0

Představitel rady Národní domobrany František Krejča připomíná FAKTA o jednom mezinárodním zločinci, exponentovi „Nové Evropy“ a jeho snaživých bruselských žáčcích.

„Právě dnes je tomu 45 let ode dne, kdy zemřel Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi, rakouský aristokrat s japonskými kořeny a s československým občanstvím, majitel panství v Poběžovicích na Domažlicku. Coudenhove Kalergi (nar. 1894, Tokio, Japonsko; zem. 1972, Schruns, Rakousko) celý život zasvětil myšlence sjednocené Evropy, která podle něj měla být prvním krokem k jediné světové vládě. V letech 1923 až 1924 za tím účelem založil Panevropskou unii. Po druhé světové válce se mu podařilo díky pomoci předních evropských státníků, židovské zednářské lóže B’nai B’rith a tisku získat pro své záměry vládu USA a nejvýznamnější evropské politiky.

 

V knize „Praktický idealismus“ (Praktischer Idealismus, 1925) Kalergi říká, že obyvateli budoucí Evropy budou příslušníci původních bílých národů smísení s Asiaty a černochy. Vznikne tak nová, světle hnědá rasa. Kalergi říká: „Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-negroidní rasou. Nový Evropan, musí být zbaven národní identity. Pro Panevropu si přeji euroasijsko-negroidní rasu budoucnost. Je třeba zrušit právo na sebeurčení národů a postupně zničit národy za použití separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace.“

Rase míšenců bude vládnout „elita“, která vznikne z „panské rasy“, jak Kalergi nazývá ve svých dílech Židy. Ti jsou staletími pronásledování geneticky a duchovně upevněni a zdokonaleni a proto mohou vést druhé. Ve své knize Adel (Vídeň 1922) označuje Kalergi Židy v za Führernation (vůdčí národ), Herrenrasse (panská rasa), Herrenmensch (panský člověk) a Herrenvolk (panský národ). Podle Kalergiho má nejprve být odstraněna demokracie, čili moc lidu, a poté křížením lid samotný. Bílí budou nahrazeni novou rasou, která přijme vládu „vznešené rasy“. Bude zrušen princip rovnosti všech před zákonem a zabrání se kritice menšin, které budou chráněny výjimečnými zákony.

Není nám to náhodou povědomé? Lze říci, že Kalergi plánoval legální GENOCIDU evropských národů. Ale sám to nevymyslel – tak geniální a mocný nebyl. Jen dostal povolení říci nahlas to, co už od dob Velké francouzské revoluce, připravovali zednáři a ilumináti v diskrétním ústraní svých lóží.

Mísení bílých Evropanů s černochy a Asiaty je základem evropské politiky multikulturalismu, migrace, integrace a zvýhodňování menšin. Skutečné příčiny současné masové imigrace jsou ovšem Evropanům zatajovány. Propaganda tvrdí, že jde o nevyhnutelnou zákonitost dějin a spontánní jev, který prostě musí být „přijímán“ z humanitárních důvodů. Ale ve skutečnosti jde o plán připravovaný po desítky let za účelem zničení původní evropské etnicity a civilizace. Bez znalosti Kalergiho ideí je nesnadné to pochopit.

OSN vybízí Evropu k přijímání miliónů uprchlíků, aby se tím kompenzovala nízká porodnost. Zpráva OSN z ledna 2000 má název „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“ – a oznamuje, že Evropa v roce 2025 bude potřebovat 159 miliónů imigrantů. Znovu se OSN vyjádřilo doslova před několika dny: Migrace je nezbytná, nutná a žádoucí! Nejnovější prohlášení tvrdí, že „pro záchranu Evropy“ bude zapotřebí 240 miliónů migrantů! Kalergi je uctíván předními eurokraty a cenou, která byla na jeho počest ustavena a podle něj pojmenována, jsou vyznamenáváni „významní“ evropští politici, kteří se mimořádně zasloužili o naplňování jeho myšlenky evropanství, jinak řečeno – jeho plánu legální GENOCIDY evropského obyvatelstva! Není divu, že Angela Merkelová také dostala tuto cenu vzhledem k její významné roli ve věci ilegální imigrace!

Multikulturalismus, politická korektnost, ilegální imigrace a nucené mísení ras (smíšeným manželstvím a také de facto beztrestným znásilňováním) – to je realita dneška. Demagogie, lži, ohlupování a propaganda médií dovedla Evropany k dobrovolnému popírání jejich civilizačního, etnického a kulturního původu. Už věří, že vzdát se vlastní identity je pokrokové a humanitární, zatímco lpět na své etnicitě a kultuře je projevem extremismu, rasismu, nacismu, fašismu, nenávistí a bůhví čeho ještě. Evropa v současnosti stojí před hrozbou nezvratné přeměny svého kontinentu! Jsou dvě možnosti: podvolit se a spáchat dobrovolnou sebevraždu nebo se vzepřít a uhájit se. Určitě lepší je ta druhá možnost!

Vzpomínky na zesnulé jsou zpravidla zakončeny tím, že: nám chybí, odešli příliš brzy, nikdy na něj nezapomeneme a tak dále. V tomto případě ovšem lze říci jen jediné – Ten zplozenec pekla a ničemný sociopat se neměl vůbec narodit nebo měl zemřít co nejdříve. Hanba mu a všem, kteří jeho zrůdné a nezákonné myšlenky na likvidaci evropských národů sdílejí, podporují a realizují!“

O autorovi

František Krejča