JAK SI NAŠI MNOZÍ STUDENTI

(tedy alespoň ti z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)

A TEDY BUDOUCÍ INTELIGENCE NAŠEHO NÁRODA

PŘEDSTAVUJÍ DEMOKRATICKÝ PRINCIP NÁZOROVÉ PLURALITY

Velitel Národní domobrany – MUDr. Marek Obrtel – k závěrečnému stanovisku představitelů Studentské sekce IIPS Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně k jeho pozvání do tzv. oxfordské debaty na půdě FSS MU Brno na téma: “Zahraniční mise v Afghánistánu s tezí – Čeští vojáci mají odejít z Afghánistánu – ANO či NE“.

http://www.ssiips.cz/kalendar-akci/masarykovy-debaty-teze-cesti-vojaci-maji-odejit-z-afghanistanu/

Článek je kopií e-mailové komunikace mezi představitelem Studentské sekce IIPS a Markem Obrtelem za situace, kdy byl FSS MU Brno pozván k diskuzi a následně tři dny předem byla jeho účast odvolána se zdůvodněním, které najdete v odpovědním e-mailu pana Pavljuka – viz níže.

Nutno podotknout, že si studenti na uvedené téma vybrali poměrně těžkého soupeře, což si zřejmě následně také uvědomili oni i „druhá strana“, zastávající názor, že zahraniční výbojné mise naší armády, kterými se naše země bezesporu zařadila do seznamu mezinárodních zločinců a porušovatelů mezinárodního práva.

Nakonec posuďte sami, o co šlo…

Michal Pavljuk: 18.10.2019, 13:30

Vážený pane podplukovníku,

obracím se na Vás s pozváním na účast v projektu Masarykovy debaty. Jsem
součástí organizačního týmu Studentské sekce Mezinárodního
politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity,
která tradičně Masarykovy debaty pořádá.

Masarykovy debaty jsou diskuzní platformou opírající se o koncept tzv.
oxfordských debat, v nichž proti sobě vždy stojí dva řečníci, popřípadě
dva týmy řečníků, kteří se argumentačně snaží přesvědčit diváky o
platnosti pozice, kterou zastávají. Jde o moderovanou diskuzi na
aktuální společenské téma.
Pro tentokrát bylo zvolené téma zahraniční mise v Afghánistánu s tezí
„Čeští vojáci mají odejít z Afghánistánu“. Vás bych potom srdečně rád
pozval na stranu „pro“ tedy jako hosta vystupujícího pro tezi.

Debata se bude konat 6. listopadu od 18:00 do 20:00 hodin v Brně, v
budově Fakulty sociálních studií. Náklady na cestu bychom Vám
proplatili.
Všechny fakulty Masarykovy univerzity jsou neutrální akademickou půdou a
ani my osobně nestraníme a nebudeme stranit ani jedné z argumentačních
pozic. Teze pouze musí vždy vyjadřovat nějaký názor a my respektujeme
názory obou stran. Myslíme si, že debatovat o těchto věcech je nesmírně
důležité a to zejména pro pochopení dané problematiky a obou jejich
protichůdných stránek. Debata i její výsledek proto záleží čistě na
řečnících, jejichž počet i prostor v debatě bude vyrovnaný.

Předem Vám velmi děkuji za odpověď a doufám, že se na debatě uvidíme.

S úctou,

Michal Pavljuk, koordinátor Masarykových debat Studentské sekce IIPS,
student FSS MU.

 

Marek Obrtel: 18.10.2019, 19:04

Dobré odpoledne.

Umím si představit, že bych se uvedené akce zúčastnil, problém v tom vidím pouze jeden a to je ten, že dosud neznám svůj pracovní program na listopad. S jistotou tedy nedokážu říci, že budu mít uvedeného dne volno. Budu to vědět v nejbližších dnech.

Téma je mi skutečně blízké a rád bych se o něm za Vámi nastíněných podmínek debaty bavil.

Bylo by vhodné, kdybych v případě účasti věděl, kdo bude se mnou tzv. “pro” a kdo “proti”…

Víte to už a je možno mi to také prozradit?

Předem děkuji a pokud bude zájem, svou účast budu schopen upřesnit začátkem příštího týdne.

S pozdravem,

MUDr. Marek Obrtel

 

Michal Pavljuk: 19.10.2019, 16:08

Dobré odpoledne,

děkuji za rychlou a pozitivní odpověď.
Jedná se o oxfordský formát debaty, kde sedí 2 řečníci na jedné a 2
řečníci na druhé straně a průběh debaty koordinuje moderátor. Moderátor,
v tomto případě přijala naše pozvání Ivana Bártová z České televize, má
na starosti především to, aby se jednotliví řečníci drželi tématu. Každý
řečník má na začátku časový prostor na představení svých argumentů
hájících svou pozici v debatě. Následovně na sebe mohou řečníci
jednotlivě reagovat a klást si vzájemně otázky. Vítězem debaty se stává
ta dvojice, která dokázala přesvědčit více diváků z publika oproti
jejich názoru před debatou. Tuto informaci získáme prostřednictvím
divácké ankety před a po skončení debaty.

Naše pozvání přijal pan pplk. Otakar Foltýn, který však bude hájit
opačnou stranu. Momentálně čekáme na vyjádření od pozvaných hostů.
Jakmile budeme vědět další jména s jistotou, dáme Vám vědět.

V případě dalších otázek týkajících se formátu debaty či samotné účasti
v ní mi prosím dejte vědět na tuto emailovou adresu.

Ještě jednou Vám moc děkuji za odpověď a za Váš čas.

S přáním hezkého dne

Michal Pavljuk
koordinátor Masarykových debat Studentské sekce IIPS
student FSS MU

 

Michal Pavljuk: 3.11.2019, 21:01

Dobrý večer pán Obrtel,

na základe dlhosiahlych diskusií v rámci nášho študentského spolku
vyplývajúcich s vlnou kontroverzií spojených s Vašou osobou sme sa
rozhodli pre zrušenie Vašej pozvánky na Masarykovu debatu.

Dôvodom sú pre nás nezlúčiteľné vyjadrenia kritizujúce demokratické
princípy, ktoré si náš spolok nesmierne váži. Ako študentská sekcia IIPS
sme spolkom, ktorý je silno apolitický, no zároveň si cení demokratické
hodnoty zakorenené v našej spoločnosti. Viacero ľudí z nášho spolku sa
vyjadrilo kriticky k Vašej dehonestácií hodnôt, ktoré sa snažíme zdieľať
a šíriť. Obávame sa, že výroky dehonestujúce demokratické hodnoty by
mohli zaznieť aj na debate, a preto sme sa takto rozhodli. Ako dôkaz
nášho odôvodnenia posielam Vaše články, ktoré nám však v čase zaslania
pozvánky pre Vás neboli známe. Začali nás na nich však až postupne
upozorňovať ľudia, ktorých pohoršila táto pozvánka. Nesnažíme sa
spochybňovať Vašu empíriu vzhľadom na Vašu účasť na zahraničných
misiách, no myslíme si, že spôsob prezentácie Vašich názorov pomocou
agresívnych a expresívnych slovných spojení nie je vhodný na akademickú
pôdu.

https://narodnidomobrana.cz/clanky/proslov-marka-obrtela-17-9-2016-v-praze/?fbclid=IwAR2ZWg6sCaLzFvA9UcOKLaI7efrIbwEN17zcp4Wf5SKlksSjTR5YR3148hE

https://narodnidomobrana.cz/clanky/dobytcakem-s-logem-4-rise-rovnou-do-koncentraku-jmenem-nwo/?fbclid=IwAR34kIysk2N8jLhDvXfdkkjc7EFGXwcF4a69b90A5T6byNpddhIqr7k3NB0

Chceli by sme sa zároveň ospravedlniť za neskorý čas tohto oznamu.
Ďakujeme za Vašu ochotu sa debaty zúčastniť. Rozhodnutie zrušiť pozvánku
nie je oficálnym vyjadrením Masarykovej univerzity, ale rozhodnutím
Kolégia Študentskej sekcie, ktorá má záštitu nad touto akciou. Vzniknutá
situácia nás mrzí, no pevne si stojíme za svojím rozhodnutím.

S úctou

Kolegium SS IIPS

 

Marek Obrtel: 3.11.2019, 23:17

Dobrý pozdní večer pane Pavljuku..

Děkuji Vám za Váš e-mail a musím se Vám přiznat k tomu, že jste jako FSS MU “nezklamali” a něco podobného jsem, věřte mi nebo nevěřte, dopředu předpokládal. Už Vaše pozvání mne velmi překvapilo , a to ne nepříjemně, spolu s Vaší garancí korektnosti debaty, čehož jsem si na Vás asi vážil nejvíce (pokud by se to tedy naplnilo).

To, že mi tuto skutečnost o zrušení pozvání prezentujete tři dny předem, kdy jsem musel zásadním způsobem pozměnit svůj pracovní program, ponechávám bez komentáře.

Trápí mne daleko více jiná věc a tou je skutečnost, že jsem byl opět přinucen postavit se tváří v tvář skutečnému stavu naší “demokracie a názorové plurality” a opakovaně zjistit, jaké budoucí inteligenty vychovávají naše vysoké školy, zejména tedy jejich fakulty sociálních věd či studií a filosofické fakulty, což víme, ale to zjištění, že toto jsou budoucí politologové a sociologové, hlásající morálku národa našim dětem, neschopní věcné a pádné argumentace na jimi zvolené a moderované téma, to je věru tristní a velmi smutné, až tedy zejména nebezpečné…

Toto je tedy praktická ukázka toho, jak umí havloidní pravdoláskařská politicky “korektní” kavárna zmanipulovat školství a názory jak studentů, tak učitelů (zřejmě proto, aby nepřišli o evropské dotace a granty??) a jak si představují demokratický princip názorové plurality v naší zem…

Vybral jste si ke zdůvodnění svých obav dva mé příspěvky ze stránek Národní domobrany. Ani jeden z nich se ani v náznaku netýká Vámi zvoleného tématu diskuze. Přesto na jednotlivých serverech zejména mimo Národní domobranu lze nalézt i moje příspěvky, které by se uvedeného tématu týkat mohly a ke kterým by se dalo diskutovat.

Pravděpodobně Vás nepřekvapím, když Vám na závěr sdělím, že za jakýmkoliv svým prohlášením, které jsem veřejně učinil, si dodnes stojím a považuji si za čest a děkuji Bohu za to, že jsem nikdy nemusel své postoje měnit, natož se za některá vyjádření omlouvat…

Narozdíl od Vašich kolegů studentů a mnohých Vašich učitelů jsem si kouzlo Bosenské, Kosovské, Afghánské a Irácké války zažil na vlastní kůži, pochopil jsem v nejvyšších velitelských funkcích v rámci Armády České republiky a NATO, jaké to je, “šířit svobodu a demokracii a bojovat za lidská práva a nezávislost po americku” v zemích, které byly vyspělými, byť arabskými zeměmi, a zejména jsem viděl, co to přineslo jejich obyvatelstvu a obyvatelstvu dalších zemí Blízkého východu, severní Afriky a mnoha jiným…

Věřte mi, že je o čem diskutovat…

Přeji Vám příjemný den, s pozdravem,

MUDr. Marek Obrtel

 

 

Sdílet.

O autorovi

admin