ZATÍMCO KRUŠNÍ PSI HLÍDAJÍ, TV PRIMA PODSOUVÁ A ZAVÁDÍ. ŠKODA, ZDÁLO SE, ŽE TATO TELEVIZE ZAČÍNÁ PRACOVAT NORMÁLNĚJI

0

Rada Národní domobrany reaguje na včerejší reportáž TV Prima o Krušných psech, skupině Národní domobrany 41501 Teplice.

„Ve středu 19. července 2017, ve zprávách v 18:55 hodin, uvedla TV Prima reportáž o „samozvaných“ ochráncích našich státních hranic, kteří konají obchůzky po česko-německé hranici v okolí Cínovce v Krušných Horách. Reportáž naznačuje, že se ti lidé dopouštějí něčeho neslýchaného! Vždyť oni jdou na hranice, aby zjistili, zda se v té oblasti neděje něco, co by mohlo narušit bezpečí tamních občanů – kupříkladu, jestli k nám tudy náhodou nepřicházejí ilegální migranti z německé strany. Jak si něco takového vůbec mohou dovolit v době, kdy náš stát ochotně plní požadavek evropských elit, aby k nám byl umožněn přísun ilegálních migrantů!? A kdy je navíc ponecháno jen na jejich libovůli, jak se budou chovat k domácímu obyvatelstvu.

 

Přesto by tato reportáž byla záležitostí celkem bezvýznamnou. Ale jde o domobrance Národní domobrany (skupina Krušní psi) a protože nám, jakožto představitelům rady Národní domobrany, je známý účel jejich počínání, považujeme za nezbytné zaujmout k této věci stanovisko. Národní domobrana není ilegální, paramilitární organizací, není spolkem rozvratných, protistátních živlů. Je to seskupení aktivních, vlastenecky smýšlejících občanů, kteří od tohoto státu požadují, aby dodržoval platné zákony a aby zajistil klid a bezpečí obyvatelstva naší země. A domobranci Národní domobrany se sami a dobrovolně připravují na situace, které mohou nastat, pokud stát nebude schopen nebo ochoten tuto svoji povinnost sám plnit. Zatím bohužel vše nasvědčuje tomu, že může k takovým situacím docházet.

Domobrance skupiny Krušní psi kritizovala TV Prima za to, že se zajímají o ilegální migranty. Ale ti opravdu mohou pro naše občany jisté riziko představovat! Je to známý FAKT, důkazů už čas přinesl více než dost a prakticky den co den jsou přinášeny zprávy o dalších případech násilí, které páchají ilegální migranti téměř ve všech zemích EU, Německo nevyjímaje! Údaje o ilegálních migrantech na území Německa hovoří o průběžném nárůstu jejich počtů, mapa ubytovacích středisek pro ilegální migranty ukazuje, že mnoho jich leží v blízkosti našich hranic (jako v případě Cínovce) a navíc je naše republika součástí schengenského prostoru a v něm státní hranice nejsou překážkou pro nikoho, kdo je chce překročit ilegálně. A tak je zde logická otázka – jak jsou zabezpečeni před případnými násilnými ataky ilegálních migrantů naši občané? Ovšem otázka je zbytečná a odpověď je nasnadě – je tomu stejně, jako v kterékoli zemi EU, takže vlastně nijak.

Náš establishment je všemi možnými způsoby (nepochybně také materiálně a finančně) zainteresován na tom, aby ilegální migraci k nám dokořán otevřel dveře. Jsme přesvědčováni mainstreamem a různými neziskovkami, že migranti u nás nejsou a že by k nám ani nechtěli. Ale přesto je potkáváme na ulicích našich měst, aniž by se nám ovšem dostalo jakéhokoli vysvětlení ze strany úřadů, jak se sem dostali a proč tu vlastně jsou. Jak to, že se najednou řeší kupříkladu otázka koupání v burkinách, jestliže tu žádné nositelky burkin (a jejich muži) nejsou? Ale skutečnosti je, že oni tu jsou a že jich tu bude víc a víc. Proti tomu hlídky na hranicích skutečně nic nezmůžou. Ale ony také ten účel nemají! Vždyť by bylo nesmyslné chodit po „zelené“, když migranti k nám volně proudí po dálnicích, vlakem, letecky, atd. Nic takového nesledují tudíž ani Krušní psi a další domobranecké skupiny Národní domobrany, kteří se k nim brzy připojí.

Teď už všichni rozumní lidé chápou, že naše další setrvání v EU a v schengenském prostoru je užitečné snad jedině pro zemské škůdce, vlastizrádce a kolaboranty z řad establishmentu. Pro nás ostatní je to sebevražda! Jedinou záchranou pro tuto zem je odchod z EU a ze „Schengenu“. Poté bude nezbytné „zadrátovat“ hranice a chránit je proti narušení. A právě v tom okamžiku budou zkušenosti a znalosti těchto dnes „samozvaných“ strážců hranic nedocenitelné a jejich přítomnost na hranicích bude nezbytná. Proto se skupiny Národní domobrany cvičí a připravují. A soudným lidem to určitě nevadí. Národní domobrana svoje postavení zná lépe než její kritici. Domobranci jednotlivých skupin vědí, že zatím žádná zvláštní úřední práva a výsady nemají a že jevy nelegální a nebezpečné mohou většinou jen hlásit Policii ČR. Ale je snad trestné chodit přírodou a „hrát si na vojáky“? Určitě ne. Trestné ovšem je, pomáhat nezákonné migraci a záměrně porušovat platné zákony proto, aby se ilegálů k nám dostalo co nejvíce.

V dotyčné reportáži představitel místní samosprávy vyjádřil nad snahou domobranců údiv. Vždyť tam u nich se nic neděje a nic takového není zapotřebí, pravil. Ale přesně tohle svého času říkali evropští politici a představitelé samospráv evropských měst; stačí namátkou jmenovat – Londýn, Nice, Manchester, Paříž, Berlín, Brusel, Malmö, Stockholm. A všichni víme, co se v těchto městech dělo a děje. To samé se kdykoli může stát v dalších evropských městech, kde svého času představitelé samospráv také nechápali, proč by mohla přítomnost migrantů někomu vadit. Lidé u nás určitě o nic takového nestojí.

Mnohým představitelům našeho establishmentu chybí charakter a předvídavost, ale domobrancům Národní domobrany ne! Proto se formují do skupin, proto se vydávají na hlídkovou činnost do ulic a na hranice a proto se připravují, aby byli schopni napomáhat zajištění klidu a bezpečí, až to budou občané téhle země opravdu potřebovat. A proto my v reakci na reportáž TV Prima říkáme – Kamarádi ze skupiny Krušní psi, díky, patří vám uznání!“

Pplk. v.z., MUDr. Marek Obrtel
Nela Lisková
por. v.v., PhDr. František Krejča

Chcete-li Krušným psům vyjádřit svou podporu, můžete jim napsat na e-mail krusnipsi@post.cz.

O autorovi

Rada ND

Rada Národní domobrany