Na otázku odpovídá představitel Rady Národní domobrany Marek Obrtel.

Můžete nám přiblížit vaši činnost? Díky médiím právě existují ve veřejnosti vámi popsané představy, že se scházíte po lesích, kde v utajení probíhá tvrdý vojenský výcvik. Co je na tom pravdy?

Opět se musím pousmát, jakkoliv to příliš k smíchu není. Žijeme už dávno nikoliv v demokracii, ale v mediokracii, lidé si odvykli používat vlastní selský rozum, nechce se jim myslet, osvědčenou tisíciletou taktikou „chléb a hry“ jim média vtloukají do hlavy „absolutní pravdy“ a lidé jim věří… Před více než dvěma lety spatřil světlo světa dokument Lukáše Landy v cyklu reportáží „Reportéři ČT“ o iniciativě Československých vojáků v záloze proti válce, jejichž jsem byl tehdy součástí. Natáčením tohoto „dokumentu“ jsme strávili více než jedenáct natáčecích hodin s příslibem (tehdy naposled ústním), že reportáž vyzní objektivně a odrazí skutečný způsob fungování iniciativy. Opak byl pravdou a iniciativa byla vykreslena v tom nejhorším možném smyslu slova, v jakém to šlo. Možná toto je právě prapůvod vaší otázky.

Ano, existují domobranecké skupiny, které skutečně tvrdě a po vojensku cvičí a jejich výcvik si v ničem nezadá s výcvikem pravidelné armády, ba co víc, mnohé jednotky svým výcvikem vysoce převyšují. A to je dobře. I toto je potřebná domobranecká iniciativa, která v dobrých rukou může udělat do budoucna dobrou službu.

My však cílíme předně a především na občanskou informovanost, vlastenectví, vztah ke své zemi a ke schopnostem a ochotě ji bránit. Pracovat s vlastním rozumem, udělat si vlastní názor, ctít potřebné morálně-volní vlastnosti. Chtěli bychom pracovat s dětmi a mládeží, umožnit i jim vidět historii i současnost z mnoha úhlů pohledu a nedevastovat jejich myšlení „sorošovskými teoriemi“ současného globalistického pojetí světa, naprostého odnárodnění, vykořenění, gender ideologie, juvenilní justice. Připomenout jim, že za svůj život, za životy svých rodinných příslušníků a za svou zem nesou svůj díl odpovědnosti, který musí své vlasti odvést.

Chceme vytvářet informační pole pro pochopení současné složité situace a hledání východisek z ní.

Vyjadřujeme se k důležitým historickým i novodobým událostem a chceme aktivně působit v součinnosti s ostatními vlasteneckými organizacemi a iniciativami.

Chceme vytvářet soustředěný a silný tlak na politickou reprezentaci naší země, aby si politici uvědomili, že jsou pod kontrolou uvědomělých a poučených občanů, zajímajících se o dění v naší vlasti, že si nemohou dovolit prodat naši budoucnost za mrzký peníz a své osobní obohacení.

Naše skupiny by měly v rámci působení ve svých regionech vejít ve styk s místními samosprávami, s policií, složkami IZS, se zájmovými spolky a sdruženími a kromě výše uvedeného se podílet na připravenosti obcí na krizové situace přírodního charakteru i na události způsobené člověkem včetně možných následků migrační krize a teroristických akcí apod. V Národní domobraně najde své uplatnění téměř každý, kdo je schopen racionálního myšlení. Minimálně svou podporou základní myšlence domobranectví, finančním příspěvkem nebo mravenčí, třeba kancelářskou, prací.

Národní domobrana má být jakýmsi „přistaveným vlakem v nádraží“, osvětleným, natopeným, se zkušenou posádkou a jasným cílem své jízdy, do kterého pak naskáčou davy „cestujících“, běžících v panice, nevědouce co mají dělat, kteří dostanou svůj úkol a funkci v době, kdy se situace zhorší natolik, že nebude zvládnutelná prostřednictvím bezpečnostních složek státu. I takový, nebo především takový ? je úkol Národní domobrany.

Příští otázka: Je vaše domobrana, po vzoru armády, řízena hierarchicky? Členi jsou po celé republice?

Sdílet.

O autorovi

admin