Prague Pride 2018

0

RODINA, TO NENÍ „KDYŽ SE DVA AŽ ČTYŘI XXY MAJÍ RÁDI“, JE TO MNOHEM VÍC

Ještě nedozněly nedělní soustrastné projevy našich politiků nad smrtí našich vojáků v Afghánistánu a už se mnozí z těchto politických špiček nechali od pondělka unášet na vlně bujarého veselí a nezřízeného ohavného monstr-procesu, zvaného Prague-Pride 2018.

Když ve středu v poledne houkaly sirény, byl tento festival neřesti v plném proudu.

Stalo se již podivnou, ale možná i pochopitelnou tradicí, že festival v naší zemi je finančně sponzorován a všemožně podporován ambasádou Spojených států amerických a tím pádem je oslavován, veleben a v lepším případě alespoň omlouván i řadou špiček našeho politického a veřejného života, přičemž mnohým minimálně politická korektnost, ničící naše normální myšlení či zdravý selský rozum, nedovolí říci cokoliv proti této přehlídce ohavností.

Co byl však z mého pohledu pravděpodobně vrchol jakési drzosti či provokace organizátorů (o tom však převážně tato akce jako marketingový projekt je, na tom se shoduji s Radkem Rozvoralem), to bylo vyhlášení ústředního tématu sletu – RODINA !!!

To je také důvod, proč se tímto tématem vůbec zabývám. Mám totiž ve svém volebním programu a hlavně ve své hlavě také hluboce zakořeněno slovo rodina. Ale jeho význam je zcela jiný.

Počkal jsem si s tímto svým příspěvkem záměrně o něco déle, abych zachytil všechny možné reakce jak samotných aktérů (pořadatelů i účastníků akce), tak veřejnosti, rozdělené na dvě části – podporovatelé a ti, kteří ji zavrhují.

Na tomto místě je třeba připomenout ještě jednu, pravděpodobně zcela zásadní, věc.

Kdyby nebylo takovýchto „organizátorů“ podobných akcí, kdyby nebylo neziskovek, které podněcují nespokojenost různých skupin deviantů, kdyby se z celé této otázky nestalo politikum a metoda vydírání a cílené devastace společnosti, nebylo by například ani tohoto článku. Nebyla by naše společnost rozdělena na dvě nesmiřitelné skupiny, naštěstí ještě výrazně odlišné, co do velikosti či počtu svých sympatizantů. Souhlasím na tomto místě se slovy Jana Skopečka, že Prague Pride je politickou nátlakovou akcí, bojující proti staletími prověřené instituci tradiční rodiny.

Všimněme si, jaká je rétorika hlavních protagonistů festivalu. Na počátku stačilo, že festival JE !!! Zanedlouho přišlo heslo: „Chceme být společností tolerováni!“ Ale již v následujících letech přitvrdili: „Nechceme být společností tolerováni, chceme být plně respektováni!“ A objevují se požadavky na uzavírání sňatků, adopci dětí (o čemž kdysi tvrdili, že na tuto problematiku nikdy nedojde, podobně jako sudetoněmecký landsmannschaft tvrdil, že nikdy nedojde na majetkové vyrovnávání…). V jejich zhýralém pochodu pochodují také početné skupiny homosexuálních pedofilů, vystavujících na odiv transparenty s hesly: „Jsme také lidé a máme svoje potřeby!“. Já dodávám: „A kde chcete brát ty objekty, jejichž prostřednictvím se budete uspokojovat? Dočkáme se toho, že za pár let nám nějaký LGBT tribunál nařídí zapůjčit našeho syna či dceru denně na tři hodiny podobným individuím?“ A nyní, v letošním ročníku, přišla na řadu RODINA !!!

Nelze na tomto místě, než souhlasit s vyjádřením Jiřího Čunka o tom, že „Prague Pride je pochodem smrti naší civilizace“.

Naše civilizace si o „smrt v mnoha rovinách“ otevřeně a nahlas koleduje…. Sebedestrukční aktivity lidstva již bez jakýchkoliv pochybností dosahují pomyslného „bodu zlomu“… Přesto si ale myslím, že v našem středo a východoevropském prostoru je ještě šance, jak se toho eventuálního konce dožít důstojně a s pocitem vnitřního klidu a vyrovnání. Je to jako když nemocný pacient s rakovinou očekává konec bez bolesti, v klidu, obklopen rodinou a blízkými……a nakonec někdy přijde i uzdravení, protože psychika je mocná a když organismus zabojuje…..

RODINU si však nesmíme nechat brát !!! To je první podmínkou naší šance na přežití !!! Snaha globalistů, NWO (a všech jejich odnoží v podobě neziskovek, nadací a dalších institucí bohatě sponzorovaných nejen „sorošovskými“, americkými či bruselskými penězovody), o vykořenění rodin, národů a národních států je obrovská a cílená. Rozpad rodiny = rozpad státu a národa a vznik bezprizorní, zmatené, frustrované a handicapované populace neschopné ničeho, tudíž snadno ovladatelné a manipulovatelné.

Proto taková obrovitá snaha o tlak na zničení tradiční rodiny, proto takové forsírování nových „pravidel“ pro nové „rodiny“. Jedno je jisté. Nemocní lidé vychovají z dětí, které jim budou svěřeny, zase jen nemocné lidi, právě proto, že spousta zdravotních problémů a psychických poruch začíná „v hlavě“. A LGBT osoby, ať chtějí nebo nechtějí, „nemocní“ jsou !!! I přesto, že si postupně nechávají vyřadit čísla svých diagnoz z mezinárodní klasifikace nemocí. Opět nelze, než souhlasit (a podotýkám, že bez politické korektnosti) s výrokem Jiřího Čunka o tom, že narodí-li se někdo bez nohy, nikdo nepochybuje o tom, že je postižený. Narodí-li se či zorientuje se později jako LGBT jedinec, je postižený úplně stejně. Z čistě biologického hlediska tedy jedno stanovisko, které je pro mne i jako pro lékaře zásadní a nepodkročitelné. Až dva samečkové či dvě samičky lidského rodu zplodí spolu potomka, uznám svou názorovou chybu a budu plně respektovat jejich „normalitu“.

Závěrem tedy už jen toto. Stejně jako člověk s vrozenou srdeční vadou nepoběží maraton (a nikomu to nepřijde divné), není možné, aby byl institut tradiční rodiny „pokřiven“, zničen a vykořeněn jen proto, že si to prostřednictvím peněz globalistů, nátlaku a pozitivní diskriminace někdo vymůže a zničí tím národ, stát a celou společnost.

Nejsme ve Spartě, abychom postižené házeli ze skály. Nejsme ani ve většině částí islámského světa, v Afghánistánu, Bruneji, Íránu, Iráku, Mauritánii, Nigérii, Saúdské Arábii, Súdánu, Spojených arabských emirátech nebo v Jemenu, kde platí extrémní sociální a právní předsudky proti lidem praktikujícím homosexualitu a kde lze za homosexuální akty uložit i trest smrti. Jsme velmi tolerantní společnost, akceptující odchylky typu LGBTIQ…… a jiné, ale jako všechno na světě, i toto má své meze a tolerance nesmí být zneužíváno, dokonce ani pod záminkou mé „oblíbené“ politické korektnosti. Je třeba zapojit skutečný zdravý selský rozum a autodestruktivním lidským aktivitám zabránit.

 

O autorovi

Marek Obrtel