Na otázku odpovídá představitel Rady Národní domobrany Marek Obrtel.

Předpokládám, že smysl domobrany není vázán výhradně pro potřeby ozbrojeného konfliktu, ale že má své opodstatnění i v době klidu zbraní. Nebo se mýlím? Pokud ne, můžete nám přiblížit, v čem je domobrana užitečná i v časech míru?

Rozhodně se nemýlíte. Už proto, že hlavním smyslem Národní domobrany, a to podtrhuji, je vytvořit takové společenské klima, aby klid zbraní byl navěky zachován, jakkoliv, a to musím se smutkem v duši přiznat, tomu příliš nevěřím. Tlak na vyvolání nepokojů, půtek, občanských válek a války globální je ze strany globálních mocenských struktur tak veliký, že být přílišným optimistou není na místě. Stačí jen sledovat neustálé, donebevolající, mnohdy až trapně zpackané provokace Ruska, které je hlavním cílem agrese západních mocností.

Konečným cílem Národní domobrany je, v souladu s potřebami naší vlasti a jejími finančními a personálními možnostmi, změnit charakter ozbrojených sil, tedy současné Armády České republiky, resp. toho, co z ní zbylo, na domobranecký model švýcarského typu, adaptovaný na české podmínky. Inspirovat se však můžeme v mnoha jiných zemích světa. Toto je však daleká budoucnost.

Momentálně nejbližší filozofií vybudování domobrany je nám ta maďarská. Premiér Orbán umožnil vytvořit domobraneckou strukturu za účelem právě obrany území své země proti vnějšímu nepříteli, ale i proti činnosti například radikálních islamistických skupin uvnitř země. Domobrance vystrojili, vyzbrojili a vycvičili a za jejich činnost jsou i odměňováni. Mnoho mladých maďarských mužů se z tohoto popudu do země vrátilo i ze zahraničí.

V současné době se Národní domobrana chce podílet na zvyšování národního povědomí o aktuálních problémech dneška a budoucna, tlačit na politické struktury s cílem, aby konaly ve prospěch občanů ČR a celé naší vlasti, působit na mladou generaci (ale nejen na ni) a zvyšovat pocit její sounáležitosti s problémy, kterými je a zejména bude naše země zmítána, spolupracovat s bezpečnostními složkami země při běžné činnosti, jako je například monitorování bezpečnostní situace ve městech a v obcích, výkon dozoru a pořadatelské činnosti u rizikových podniků, ale i v rámci mimořádných událostí jakéhokoliv charakteru. Samozřejmě společně s tím, ruku v ruce, jde i náš výcvik a výchova vlastních příslušníků a zdokonalování se ve všech formách činnosti (fyzická příprava, střelby a bezpečná manipulace se zbraněmi, taktika, spojařina, logistika, první pomoc , topografie a mnoho dalších….).

Příští otázka: Jak je to vlastně s ochotou Čechů, Moravanů a Slezanů bojovat za své domovy?

Sdílet.

O autorovi

admin